Leukoplakija

0
567

Leukoplakija (beličaste pločice) sluzokože usne duplje je u nekim slučajevima znak karcinoma. Otuda je jako važno pri postojanju lekoplakije isključiti maligni tumor.

U osnovi leukoplakije, najčešće se nalazi hiperplazija epitela i hiperkeratoza koje se obično javljaju kao reakcija na razne nadražaje. Leukoplakija se može zameniti sa drugim oboljenjima kao što su beli nevusi i lihen planus koja međutim, za razliku od prvog ne poseduju sklonost ka malignoj degeneraciji. Hiperkeratoza jezika se često viđa u trećem stadij umu sifilisa tako da se od bo^ lesnika sa karcinomom jezika, često dobija luetična anamneza. Ipak u brojnim slučajevima leukoplakije, tačan uzročni mehanizam ostaje još uvek nepoznat.

Oboljenje obično ne daje nikakve simptome tako da se otkriva pri rutinskom pregledu ili skreće pažnju lekara izjavom bolesnika da oseća kako su mu pojedini delovi usne duplje hrapavi. S obzirom da ne postoji pouzdana i direktna povezanost između kliničkog nalaza i mikroskopskog nalaza, definitivna dijagnoza se može postaviti jedino na osnovu nalaza histopatologa. Klinički nalaz i podaci dobijeni histopatološkim pregledom isečka uzetog biopsijom, mogu se korisno dopuniti ekološkim pregledom razmaza uzetog sa površine promenjenih delova sluzokože.

Lečenje se prvenstveno sastoji u otklanjanju raznih nadražaja na sluzokožu usne duplje (zabrana pušenja, izbegavanje stavljanja proteza). Ukoliko su promene na sluzokoži postale ireverzibilne, a ne zahvataju veliku površinu, treba ih ekscidirati. U nekim slučajevima međutim, promene su difuznog karaktera tako da ih je često nemoguće ekscidirati. U takvim slučajevima pored detaljnog pregleda važno^ je obezbediti stalne i redovne kontrole, kako bi se na taj način ne samo potvrdila dijagnoza već i blagovremeno otkrila eventualna maligna transformacija. Ostale metode lečenja kao elektrokoagulacija, davanje vitamina A i proteolitičkih fermenata, nisu dale očekivane rezultate.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr John V. Carbone
Dr Sol Silverman, Jr.
Dr Milton J. Chatton
Dr John L. Wilson