Dr Katarina Rakita, anesteziolog

Diplomirala na Medicinskom fakultetu beogradskog univerziteta, završila specijalističke studije i dobila zvanje specijaliste anestezije i reanimacije u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. Pored anestezije,...

Dr Jovan Šćepanović, anesteziolog

Polje rada: Aneteziologija i reanimacija Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1974; Specijalizacija iz anesteziologije i reanimacije, 1982 Stručna usavršavanja: Okružna bolnica Kirchheim, Teck, Nemačka, 1978 –...

Prof. dr Gordana Vlajković, anesteziolog

Polje rada: Anesteziologija sa reanimatologijom; Pedijatrijska anestezija u oftalmologiji Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1982; Specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom,1989; Doktorat, 2006 Stručna usavršavanja: Brojni inostrani...

Dr Milan Vučičević, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Anesteziolog na kardiohirurgiji Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Dr Irena Vulićević, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Anesteziolog na kardiohirurgiji Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Dr Sanja Trajković Jakovljević, anesteziolog

Biografija: Rođena 5 decembra 1961 godnine u Kosovskoj Mitrovici, SFRJ. Osnovnu školu ( Sv.Sava ) i gimnaziju ( 14 Beogradska gimnazija) završila u Beogradu 1980...

Dr Volođa Stanković, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba Anestezije i intenzivne terapije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za...

Dr Marija Stević, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba anestezije i intenzivne terapije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za...

Prof. dr Dušica Simić, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba anestezije i reanimacije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke...

Dr Vladan Ristić, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Služba anestezije i intenzivne terapije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi...