Padzetova bolest

Padžetova bolest dojke

Padžetova bolest dojke, poznata i kao Pedžetova bolest bradavice, oreole i mlečnih kanala, je redak maligni tumor koji obuhvata pre svega kožu bradavice i oreole. Često obolela osoba ima karcinom dojke uključujući invazivni duktalni karcinom.
Maligna oboljenja dojke

Maligna oboljenja dojke, opasna ali izlečiva

Maligna oboljenja dojke su najčešće maligna oboljenje kod žena a spadaju i uopšte najrasprostranjenije maligne bolesti. Zbog toga smo ovo i uključili u naše stalne teme.

Mastalgija (mastodinija)

Mastalgija je poremećaj koji se najčešće manifestuje bolom i napetošću u grudima. Etiologija mastalgije nije poznata ali se smatra da je povezana sa estrogensko – progesteronskim ciklusom i promenama u intersticijalnom sadržaju vode, a samim tim i intersticijalnom pritisku.

Absces dojke

U toku dojenja može doći do pojave lokalizovane hiperemije, osetljivosti i otvrdnuća dojke. U ranoj fazi infekcija se može zaustaviti prekidom dojenja i primenom antibiotika širokog spektra. Ako pramena progredira i lokalizuje se u vidu tumefakcije, sa izraženim lokalnim i opštim znacima infekcije, znači da se formirao apsces i isti treba drenirati.

Nekroza masnog tkiva

Nekroza masnog tkiva dojke je retka pojava ali je od kliničkog značaja zbog toga što se karakteriše pojavom tumefakcije i uvlačenjem bradavice te je na osnovu kliničkog nalaza nemoguće diferencirati je od karcinoma.

Cistična bolest dojke

Cistična bolest dojke je najčešća od svih bolesti dojke. Cesta je u žena između 30-te i 50-te godine života, a retka posle menopauze, što navodi na zaključak da je u vezi sa funkcijom ovarijuma. Dokazano je da su estrogeni hormoni etiološki faktor u nastanku ove bolesti.
Karcinom dojke kod muškaraca

Karcinom dojke kod muškaraca

Karcinom dojke u muškaraca, s obzirom da je redak i da se razvija asimptomatski, bolesnici obično ne zapažaju, a lekari ga pri pregledu obično previde. Javlja se u svim godinama posle dvadesete, a najčešće u pedesetim. Glavni lokalni nalaz je bolna oteklina u dojci, često udružena sa uvlačenjem bradavice, sekrecijom iz bradavice, ili formiranjem kraste na njoj.
Karcinom dojke

Karcinom dojke

Predispozicija za karcinom dojke je nasledna. Žena u čijoj je porodici bilo slučajeva oboljenja od karcinoma dojke, naročito ako su bolovale majka, sestre ili ćerke, ima više izgleda da oboli od karcinoma dojke i to obično u ranijem dobu. Najčešće oboljevaju žene između 40 i 50 godina.

Adenofibrom dojke

Adenofibrom dojke najčešće se javlja kod mlađih žena, obično u periodu od 20 godina posle puberteta. Češći je kod crnkinja i kod njih se javlja u ranijim godinama. U 10-15% bolesnica tumor je multipni, bilo u jednoj, bilo u obe dojke.

Sekrecija iz bradavice dojke

Sledeća oboljenja izazivaju sekreciju iz bradavice dojke i to ovim redom po učestanosti: intrakanalikularni (intraduktalni) papilom, karcinom, čistiona bolest dojke i proširenje-ektazija duktusa. Sadržaj koji ističe iz bradavice dojke obično je serozan ili krvav.