Prof. dr Vojkan Vukadinović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen 1960, celokupno školovanje završio u Beogradu. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici zaposlen od 1988. godine. Specijalista dečje hirurgije od 1994, subspecijalista dečje urologije...

Dr Dragana Vujović, dečiji hirurg

Oblast delatnosti: neonatalna hirurgija Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini. Specijalizacija iz dečje hirurgije završena na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Objavljeni radovi: 1. Sretenović A, Perišić...

Prim. dr Mirjana Raičević, dečiji hirurg, neurohirurg

Biografija: Dr Mirjana Raičević rođena je 13.04.1955. u Beogradu. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja (Druga beogradska gimnazija) upisala je studije medicine na Medicinskom...

Dr Ivan Rakić, dečiji hirurg

Biografija: Rođen u Beogradu 11.09.1963. Osmogodišnju i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju dečje hirurgije završio 2000. godine. Trenutno...

Dr Jelena Pejanović, dečiji hirurg

Specijalnost (oblast interesovanja): opšta dečja hirurgija, laparoskopska hirurgija, abdominalna i septična hirurgija Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): - Srpsko lekarsko društvo - Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju –...

Dr Vladimir Milovanović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen u Beogradu 1972. godine. Medicinski fakultet pri Beogradskom Univerzitetu završio 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,30. Od 2000. zaposlen u Institutu za...

Dr Branko Mimić, dečiji hirurg

Biografija: Doktor medicine, Jun 2000. godine (prosečna ocena 9.88), Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija Specijalista dečje hirurgije, Oktobar 2007 (specijalistički ispit položio sa...

Dr Marko Majstorović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen 10.04.1978. godine, specijalista dečije hirurgije. Osnovne studije, Naziv ustanove: Medicinski fakultet u Beogradu, Mesto i god. završetka: Beograd, 2004.god, Prosečna ocena 8.91 (osam...

Prof. dr Zoran Krstić, dečiji hirurg, urolog

Biografija: U bibliografiji dr Krstića je navedeno oko 250 referenci, od čega je 20 štampano u celini u časopisima koji su indeksirani u Current...

Dr Đorđe Hercog, dečiji hirurg

Radno iskustvo: UDK Tiršova, Služba kardiohirurgije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)