Dr Branislav Bane Jovanović, dečiji hirurg

Dr Branislav Bane Jovanović mr sci med, specijalista dečje hirurgije, laparoskopičar Lični podaci: 11 Januara 1963., Beograd, Srbija; Oženjen, troje dece; Vojvode Stepe 323 MSB...

Ass. dr Branislav Trifunović, dečiji i plastični hirurg

Dr Branislav Trifunović, specijalista dečije hirurgije, Specijalista plastične I rekonstruktivne hirurgije Kratka biografija: Rođen u Vukovaru, Hrvatska, 20.07.1971. 2010 Završio specijalizaciju iz Plastične I rekonstruktivne...

Doc. dr Aleksandar Sretenovic, dečiji hirurg

- 2011. Doktorska disertacija „Procena efikasnosti hirurškog lečenja kod dece sa ekstrahepatičnom portnom hipertenzijom”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. - 2006. Subspecijalistički rad iz vaskularne...

Dr sc. Spasoje Radulović, dečiji hirurg

Dr sci. med. Spasoje Radulovic, specijalista dečje hirurgije, služba abdominalne i laparoskopske hirurgije, rođen 16.5.1963. u Prištini, Republika Srbija Obrazovanje: 2006 Magistarski rad: Enterostomija i njen...

Prof. dr Vojkan Vukadinović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen 1960, celokupno školovanje završio u Beogradu. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici zaposlen od 1988. godine. Specijalista dečje hirurgije od 1994, subspecijalista dečje urologije...

Dr Dragana Vujović, dečiji hirurg

Oblast delatnosti: neonatalna hirurgija Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini. Specijalizacija iz dečje hirurgije završena na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Objavljeni radovi: 1. Sretenović A, Perišić...

Ass. dr Dragan Vukanić, dečiji hirurg

Dragan Vukanić (drvukanic.rs) je rođen 16.04.1956. g. u Andrijevici, Crna Gora, sa stalnim mestom boravka u Beogradu. Zvanje: Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu...

Prim. dr Mirjana Raičević, dečiji hirurg, neurohirurg

Biografija: Dr Mirjana Raičević rođena je 13.04.1955. u Beogradu. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja (Druga beogradska gimnazija) upisala je studije medicine na Medicinskom...

Dr Ivan Rakić, dečiji hirurg

Biografija: Rođen u Beogradu 11.09.1963. Osmogodišnju i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju dečje hirurgije završio 2000. godine. Trenutno...

Dr Jelena Pejanović, dečiji hirurg

Specijalnost (oblast interesovanja): opšta dečja hirurgija, laparoskopska hirurgija, abdominalna i septična hirurgija Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): - Srpsko lekarsko društvo - Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju –...