Dr Branislav Jovanović, dečiji hirurg

Kvalifikacije: 1981/2 - Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma 1982. - Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1989. - Diplomirao...

Prof. dr Zoran Radojičić, dečiji hirurg, urolog

Radno iskustvo: Radi kao hirurg na Univerzitetskoj dečijoj klinici, Beograd, od 1991. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Specijalizacija iz dečje hirurgije od 1996. Uža specijalizacija...

Doc. dr Sanja Sinđić Antunović, dečiji hirurg

Radno iskustvo: 1981-1985. Član redakcije stručnog, studentskog, medicinskog časopisa Medicinski podmladak 1985-1986. Lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986-1987. Klinika za dečju hirurgiju, UDK u Beogradu,...

Prof. dr Marija Lukač, dečiji hirurg

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1984. godine, šef odeljenja Neonatalne hirurgije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri hirurgije od 2001. Obrazovanje: Medicinski fakultet...

Prof. dr Radoslav Lukač, dečiji hirurg

Radno iskukstvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1966. godine do 2003., rukovodilac Službe za abdominalnu hirurgiju od 1979. do 2003. kao i Službe za...