Lichen planus /Crveni ravan lišaj/

Svrab može biti umeren do jak. Promene se javljaju u vidu ljubičastih papula, sa zaravnjenim vrhom diskretne ili načičkane i to na pregibnim površinama struka, na penisu, usnama, jeziku, i bukalnoj i vaginalnoj sluzokoži. Papule mogu da budu bulozne ili ulcerozne. Bolest može da bude generalizovana. Promene na sluzokoži su prekrivene mrežom i često se mesa sa leukoplakijom. Prečnik papula iznosi 1—4 mm.
hirzutizam

Hirzutizam, povećana maljavost

Hirzutizam može biti difuzan ili lokalizovan, stečen ili kongenitalan. Pravi hirzutizam u žena je najviše izražen u predelu brade i na gornjoj usni ali se nalazi i na grudima i okolo bradavica. Neophodna su endokrinološka ispitivanja kako bi se dokazalo prekomerno lučenje androgena.

Tinea capitis

Ova perzistirajuća, kontagiozna i ponekad epidemična infekcija javlja se skoro isključivo u dece i nestaje spontano u pubertetu. Microspora i trihofitija se smatraju uzročnicima infekcije na glavi. Mikrospore se okrivljuju za mnoge infekcije, dok se trihofitije okrivljuju za neke vrlo rezistentne infekcije, i to u odraslom dobu.

Akne – Bubuljice

Akne vulgaris je često inflamatorno oboljenje kože nepoznate etiologije očevidno uzrokovane genetičkom predispozicijom a aktivirano androgenima. Javlja se u svakom dobu od puberteta pa sve kroz period seksualne hormonske aktivnosti. Evnusi su pošteđeni, a oboljenje se može izazvati davanjem androgenih supstanci osobi koja je predisponirana.

Hronični diskoidni lupus erythematosus

Lupus ervthematosus je površna, lokalizovana diskoidna inflamacija kože koja najčešće zahvata one predele koji su ispoljeni sunčevim ili ultravioletnim zracima. Etiologija je nepoznata.

Pityriasis rosea

Pityriasis rosea je umereno često, nekontagiozno, akutno inflamatorno oboljenje kože nepoznate etiologije. Ponaša se kao infektivni egzantem u toku koji traje oko 6 nedelja, a onda se postiže solidan imunitet. (Rede dolazi do drugog ataka). Obično se javlja u proleće. Rede se javlja kao hroničan oblik oboljenja.

Pemfigus, plikovi /Pemphigus/

Pemphigus nije često oboljenje kože; inače je nepoznate etiologije, a po svom toku fatalno u toku 2 meseca do 5 godina ako se ne leči. Bule se javljaju spontano i relativno su asimptomatične ali komplikacije vode u izraženu intoksikaciju i iznurenost. Postoji niz patoloških i laboratorijskih nalaza. Biopsijom nisu nađene primarne lezi je na unutrašnjim organima. Oboljenje se, skoro, isključivo sreće u odraslih i češće u Jevreja. Skora ispitivanja su pokazala prisustvo autoantitela.

Ordinacija Dr Lazović

Dermatolog Beograd – dermatovenerološka ordinacija pruža usluge iz oblasti dermatologije, kao što su lečenje kožnih i polnih bolesti kod odraslih i kod dece.

Hronični lichen /Lišaj/ simplex

Hronični lichen simplex je perzistentno, obično dobro lokalizovane površine veličine nekoliko cm u prečniku, često lokalizovane sa strane vrata, fleksornim delovima struka, ili oko zgloba. Izražen je svrab. Promene se mogu javiti iz normalne kože, ili se oboljenje javlja kao komplikacija kontaktnog dermatitisa ili ma kog iritativnog dermatitisa. U SAD se često sreće u osoba Orijentalnog porekla, što je retko u njihovoj matičnoj zemlji. Češće se sreće u žena starijih od 40 godina. Od 5 novorođenih samo 1 se rađa sa kožom koja ima sposobnost da dovede do lihcnizaje posle stalnog češanja.

Intertrigo

Intertrigo nastaje usled macerirajućeg efekta toplote, vlage i trenja kože. Naročito je čest u gojaznih osoba i u vlažnoj klimi. U etiološke faktore ubrajaju se...