Eksfoliativni dermatitis

Eksfoliativni dermatitis je poremećaj u vidu crvenila koji zahvata znatan deo kože. Koža je pokrivena lamelama koje brzo otpadaju i nastaju usled leukemije, ldmfoma ili drugih unutrašnjih malignih oboljenja; javlja se i kao posledica medikamentoznog dermatitisa kao i kontaktnog dermatitisa ili se javlja kao što je to u najvećem broju slučajeva kao idiopatski dermatit.

Hronični lichen /Lišaj/ simplex

Hronični lichen simplex je perzistentno, obično dobro lokalizovane površine veličine nekoliko cm u prečniku, često lokalizovane sa strane vrata, fleksornim delovima struka, ili oko zgloba. Izražen je svrab. Promene se mogu javiti iz normalne kože, ili se oboljenje javlja kao komplikacija kontaktnog dermatitisa ili ma kog iritativnog dermatitisa. U SAD se često sreće u osoba Orijentalnog porekla, što je retko u njihovoj matičnoj zemlji. Češće se sreće u žena starijih od 40 godina. Od 5 novorođenih samo 1 se rađa sa kožom koja ima sposobnost da dovede do lihcnizaje posle stalnog češanja.

Cirkulatorni i zastojni dermatitis

Eczem nogu koji se zove i gravitacioni ili hemostatični eczem, najčešće se sreće u starijih osoba, naročito u muškaraca. Najčešće nastaju zbog nedovoljne cirkulacije, kao i varikozne vene i drugi vaskularni poremećaji. Pogoršavaju se i malom povredom, prekomernom upotrebom sapuna, lekova, hladnoćom pri niskoj vlažnosti, pa čak i usled loše ishrane. Do reakcije može da dođe i spontano.

Ekcem /Eczema/

Nastaju pruritične vezikule, zatim papularne, eksudativne i u obliku lihena na licu, vratu, gornjem delu bedra, oko pasa, na rukama i na prevojima kolena i zglobova. Iz lične ili porodične anamneze dozna je se o alergičnim reakcijama (astma, alergični rinitis, eczema). Postoji tendencija ka povratku sa remisijama od 2ige godine života do rane mladosti.

Pemfigus, plikovi /Pemphigus/

Pemphigus nije često oboljenje kože; inače je nepoznate etiologije, a po svom toku fatalno u toku 2 meseca do 5 godina ako se ne leči. Bule se javljaju spontano i relativno su asimptomatične ali komplikacije vode u izraženu intoksikaciju i iznurenost. Postoji niz patoloških i laboratorijskih nalaza. Biopsijom nisu nađene primarne lezi je na unutrašnjim organima. Oboljenje se, skoro, isključivo sreće u odraslih i češće u Jevreja. Skora ispitivanja su pokazala prisustvo autoantitela.

Erythema multiforme

Erythema multiforem je akutno inflamatorno, polimorfno oboljenje kože multipnc ili neodređene ctiologije. Javlja se kao primarno oboljenje kože, ili kao manifestacija kože na sistemno oboljenje, maligno ili hronično oboljenje (uključujući tu ulcerativni kolitis, reumatoidno stanje, lupus ervthematosus i dermatomvositis) ili kao reakcija na uzeti lek ili injekciju seruma. Duga primena sulfonamida može da uzrokuje pojavu ervthema multiforme, kao i herpes simplex i ascariasis. Promene se najčešće javljaju u proleće i to u mladih ljudi.

Erythema nodosum /Crvenilo sa čvorićima/

Erythema nodosum je kompleksni simptom koji se karakteriše tvrdinom, eritematoznim nodulima koji se najčešće javljaju na ekstenzornim površinama noge. Traje obično 6 nedelja, može se i povratiti. Javlja se i udružen sa različitim tipovima infekcije (primarna tubrkuloza, primarna kokcidiomikoza, streptokokoza, reumatska groznica, ili lues, ili pak nastaje usled osetljivosti na lekove. Oboljenje prati leukemiju, sarkoidozu, i ulcerativni kolitis.

Kontaktna dermatoza /Dermatitis Venenata/

Kontaktni dermatitis je akutni ili hronični tip dermatitisa koji nastaje direktnim kontaktom kože sa hemijskim i drugim iritirajućim faktorima. Promene se najčešće javljaju na ispoljenim mestima. Četir petine takvih poremećaja nastaje od univerzalnih nadražajnih faktora (sapuni, deterdženta, organski rastvarači). Drugi se odnose na alergiju i idiosinkraziju. U najčešće alergične faktore ubrajaju se antihistemini, anestetici.

Svrab /Pruritus/

"Pruritus predstavlja onaj neprijatni osećaj koji izaziva želju za češanjem" (Haffenreffer). U dermatologiji to je najčešći simptom i može biti lokalan ili opšti. Pruritus se lakše podnosi nego bol.

Koža /Opšta razmatranja/

Kod postojanja oboljenja kože svakom bolesniku je potrebno uzeti opširnu anamnezu. Ne treba zanemariti ni konstitucionalne faktore. Pri dobrom svetlu potrebno je pregledati celokupnu površinu kože.