Dr Grozdana Petrović

Dr Grozdana Petrović, dermatovenerolog

Rođena u Smederevu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završila u Beogradu, a posle 10 godina staža u Zdravstvenom centru u Smederevu u Školskom dispanzeru i Dispanzeru opšte medicine, završila Specijalističke studije iz Dermatovenerologije 1997 godine.

Urticaria i angioneurotski edem

Ospa je akutna ili hronična inflamatorna reakcija kože alergičnog porekla. Akutni oblici najčešće su uzrokovani hranom na koju je bolesnik preosetljiv. U slučaju hronične urtikarije potrebno je ispitivanje baš kao i kod postojanja temperature nepoznate etiologije. Najčešći uzroci su hrana (svinjsko meso, jagode, jaja, mleko, paradajz, čokolada), lekovi (antibiotici, naročito penicilin, salicilati, beladona, jodidi, bromidi, serum, vakcine, fenolftalein, derivati opiuma), ujedi insekata, paraziti i emocionalna uzbuđenja.

Dermatofitida

Dermatofitida je senzitivna reakcija na aktivni fokus dermatofitoze bilo gde na telu, a obično na nogama. Kod primarnih lezija prisutne su gljive, ali se one ne nalaze kada je u pitanju dermatofitida. Najčešće su ugrožene ruke, ali se dermatofitida takođe može javiti i na drugim delovima tela.

Dermatophytosis /Dermatofitoza/

Dermatofitoza je jedna ekstremno česta akutna ili hronična dermatoza. Uzročnike je moguće naći na nogama odraslih osoba i to u svako doba. Neke osobe su posebno osetljive. Najveći broj infekcija uzrokovan je trihofitonom i epidermofitonom.

Akne – Bubuljice

Akne vulgaris je često inflamatorno oboljenje kože nepoznate etiologije očevidno uzrokovane genetičkom predispozicijom a aktivirano androgenima. Javlja se u svakom dobu od puberteta pa sve kroz period seksualne hormonske aktivnosti. Evnusi su pošteđeni, a oboljenje se može izazvati davanjem androgenih supstanci osobi koja je predisponirana.
Tumori kože

Tumori kože

Predeli kože koji su ispoljeni hroničnoj iritaciji (sunce, hemikalije) naklonjeni su malignim oboljenjima. Plavooke i plavokose osobe koje žive u uslovima izlaganja suncu najčešće su kandidati da obole od karcinoma kože i to karcinoma skvamoznih ćelija ili bazalnih ćelija. U jugozapadnim delovirna SAD karcinom se sreće kao najčešće oboljenje kože, pa se čak češće sreće i od akne vulgaris.

Eksfoliativni dermatitis

Eksfoliativni dermatitis je poremećaj u vidu crvenila koji zahvata znatan deo kože. Koža je pokrivena lamelama koje brzo otpadaju i nastaju usled leukemije, ldmfoma ili drugih unutrašnjih malignih oboljenja; javlja se i kao posledica medikamentoznog dermatitisa kao i kontaktnog dermatitisa ili se javlja kao što je to u najvećem broju slučajeva kao idiopatski dermatit.

Lichen planus /Crveni ravan lišaj/

Svrab može biti umeren do jak. Promene se javljaju u vidu ljubičastih papula, sa zaravnjenim vrhom diskretne ili načičkane i to na pregibnim površinama struka, na penisu, usnama, jeziku, i bukalnoj i vaginalnoj sluzokoži. Papule mogu da budu bulozne ili ulcerozne. Bolest može da bude generalizovana. Promene na sluzokoži su prekrivene mrežom i često se mesa sa leukoplakijom. Prečnik papula iznosi 1—4 mm.

Herpes zoster

Četrdeset osam časova pre erupcije javlja se bol koji perzistira i pojačava se pošto promene iščeznu. Patološke promene se sastoje u grupama, duboko usađenih vezikula koje se javljaju unilateralno duž nervnog puta na trupu. Najčešće se javlja na licu. Regionalne limfne žlezde su bolne i natečene.

Scabies /Šuga/

Scabies je čest dermatitis izazvan Sarcoptes scabiei. I oela porodica može da oboli. Pojava može da bude generalizovana, ali najčešće zahvata glavu i vrat. Promene su vidljive i golim okom na koži kao bela ispupčena tačka. Scabies se obično dobij a ako se spava sa obolelom osobom. Klinički nalazi