Dr Miodrag Lazović, dermatovenerolog

Doktor Miodrag Lazović je rođen 1951. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1977. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u...

Kutana kandidijaza /Moniliaza/

Kutana kandidiaza je površna gljivična infekcija koja može da zahvati skoro svaku kutanu ili mukoznu površinu tela. Naročito se javlja u dijabetičara, za vreme trudnoće i u gojazndh osoba koje se znoje. Antibiotici pospešuju razvoj. Hipoparatireoidizam se može komplikovati kandidiazom.
hirzutizam

Hirzutizam, povećana maljavost

Hirzutizam može biti difuzan ili lokalizovan, stečen ili kongenitalan. Pravi hirzutizam u žena je najviše izražen u predelu brade i na gornjoj usni ali se nalazi i na grudima i okolo bradavica. Neophodna su endokrinološka ispitivanja kako bi se dokazalo prekomerno lučenje androgena.

Herpes simplex

Herpes simplex je akutna virusna infekcija. Klinička manifestacija herpesa se vraća na isto mesto u toku godina, a izaziva ga povišena temperatura, izlaganje sunčevim zracima, poremećeno varenje, premorenost, izlaganje vetru, menstruacija, ili nervna napetost. Hroniona infekcija više virusa dovodi do povratnog herpes simplexa.

Prof. dr Miloš Nikolić, dermatovenerolog

Radno iskustvo: Klinika za pedijatriju Instituta za zaštitu majke i deteta, 1988. Institut za Dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbija, načelnik Odeljenja za pedijatrijsku dermatologiju od 1998. Medicinski fakultet...

Seboroični dermatitis

Seboroični dermatitis je jedan akutni ili hronični papuloskvamozni dermatitis. Nastaje na osnovu genetičke predispozicije a i neki drugi faktori igraju ulogu kao hormoni, ishrana, infekcija i emocionalni stres. Nije razjašnjena uloga pitirosporonih organizama.

Dermatitis medikamentoza

Dermatitis medikamentoza je akutna ili hronična inflamatorna reakcija kože na lek. Skoro svaki lek bilo da se uzima per os, u injekcijama, inhalira ili absorbuje, može da dovede do reakcije kože. Promene se mogu javiti i posle ponovne upotrebe istog ili nekog drugog leka.

Erizipeloid /Erysipeloid/

Karakteristično je crvenilo kože najčešće na prstima i dorzalnoj strani ruku koje se postepeno širi u toku nekoliko dana. Sistemne promene koje su retke, manifestuju se promenama u albuminoglobulinskom testu. Javlja se i endokarditis.

Prof. dr Đorđije Karadaglić

Redovni profesor dermatovenerologije; Redovni član Akademije medicinskih nauka SLD; Član Američke dermatološke akademije; Član Evropske dermatološke akademije

Svrab /Pruritus/

"Pruritus predstavlja onaj neprijatni osećaj koji izaziva želju za češanjem" (Haffenreffer). U dermatologiji to je najčešći simptom i može biti lokalan ili opšti. Pruritus se lakše podnosi nego bol.