Home Fizikalna medicina

Fizikalna medicina

Dr Tatjana Knežević, fizijatar

Biografija: Specijalista Fizikalne meidicne i Rehabilitacije. Zaposlena na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu na odeljenju fizijatrije. Pohađala kurseve na VMA iz oblasti neurofiziologije. Učestvovala...

Dr Dragana Džamić, fizijatar

Biografija: Magistar medicinskih nauka. Specijalista Fizikalne medicine i Rehabilitacije. Zaposlena u službi Fizijatrije pri Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Učestvovala je na brojnim edukativnim...

Doc. dr Dragana Ćirović, fizijatar

Biografija: Asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Magistar medicinskih nauka. Specijalista Fizikalne medicine i rehabilitacije. Zaposlena u službi Fizijatrije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu....

Ass. dr. sci. Dejan Nikolić, fizikalna medicina

Radno iskustvo: Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija Obrazovanje: Poslediplomski subspecijalistički diploma tečaj iz kliničke Neurofiziologije-Elektromiografija (EMG), Medicinski...

Prof. dr Gordana Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Radno iskustvo: Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Magistar I doktor medicine. Šef Katedre za poslediplomsku nastavu Fizikalne med. u Beogradu. Profesor Fizikalne med. i Rehab za studente...

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Radno iskustvo: Šef katedre za Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1985., načelnik je službe za...

Dr Sofija Malbaša, speci. fizikalne medicine

Dr Sofija Malbasa je akademski specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, rodjena je 1973. godine. Obrazovanje: 1988 1992 matematicka gimnazija Ogulin, Hrvatska, 1992, 2000, Medicinski fakultet Beograd, 2002, 2003, staž u Domu zdravlja Zvezdara; 2005, 2006, Akademska specijalizacija fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Beograd.