Intermedicus

Bis Intermedicus

Ja se nalazim na čelu najvećeg popularno nazvanog porodilišta u Srbiji, kada je to bila naša velika zemlja, i kao neko ko se bavi perinatalnom medicinom pre svega, dakle potomstvom koje nam sledi, želim da se malo ovde sa te strane uključim u ovu diskusiju.
Ginekologija Knežević

Ginekologija Knežević

Ginekologija Knežević: Sistematski ginekološki pregledi, uz kolposkopski i PAPA test, eventualno HPV test. Vakcinacija protiv carcinoma grlica materice, biopsija, loop excisio, conisatio ...
Dr Nebojša Radunović

Prof. dr Nebojša Radunović

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.48, kao treći u svojoj generaciji. Na istom fakultetu je magistrirao 1982. godine, mentor mu je bio akademik Vladimir Kanjuh. Potom se specijalizovao i doktorirao 1985. godine, mentor je bio akademik Vojin Šulović.

Dr sc. Vojislav Živanić, ginekolog

Dr sci.med. dr Vojislav Živanić, specijalista ginekologije i akušerstva Rođen 17.11.1962. u Beogradu, Medicinski fakultet završio u Beogradu, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio 1995....
Dr Anđelka Knežević Bezjak

Dr Anđelka Knežević Bezjak

Sistematski ginekološki pregledi, uz kolposkopski i PAPA test, eventualno HPV test. Vakcinacija protiv carcinoma grlica materice, biopsija, loop excisio, conisatio, expl.kiretaze, polypectomije. Sve vrsta intervencija radiotalasima. Sve vrste briseva (Chlamydia, micoplasma, ureaplasma, brisevi na anaerobe i aerobe

Ginekologija Radojčić

Ginekologija Radojčić je u mogućnosti da pruži zdravstvene usluge kako iz ginekologije i akušerstva, tako i konsultativne preglede eminetnih stručnjaka iz oblasti endokrinologije, urologije, reumatologije, hirurgije, dermatologije. Budućnost vidimo u daljem stručnom usavršavanju i uvođenju najsavremenije opreme, prateći svetske standarde moderne medicine.

Ginekološka ordinacija Natal

U okviru svoje delatnosti ordinacija Natal pruža kompletnu ambulantnu uslugu našim korisnicima vezanu za ginekološke preglede i praćenje trudnoće.

Ginekološka ordinacija Marjanović

Zdravlje je najveće bogatstvo koje imamo. Zato su redovni ginekološki pregledi nešto što bi svim damama trebalo da postane navika. Važnost preventive nije potrebno...

Ginekološka ordinacija Femini

Ginekološka ordinacija Femini, na čelu sa dr Ljiljanom Milašinović, počela je sa radom u februaru 2002. godine i 2012. proslavila 10 godina rada. Za...
Dr Milan Dokić

Dr Milan Dokić, ginekolog

Rođen 01.12.1965. godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1984/85. (1984/85. služio vojni rok). Studije završio u roku: 22.04.1991. god. Srednja ocena sa studija: 9.00 (devet). Ocena iz ginekologije i akušerstva – 10 (deset) Specijalizaciju počeo: 30.12.1992. god. Specijalistički ispit položio: 28.01.1997. god. Ocena na specijalističkom ispitu – odličan.