Doc. Dr sc. Milenko Proročić, ginekolog

Specijalistički staž obavio je na Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni Front" u Beogradu. Specijalistički ispit, u svojoj tridesetoj godini, položio je 27.12.1982. godine, sa odličnom ocenom, pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Dr Tatjana Pavlović, ginekolog, perinatolog

Radno iskukstvo: Rođena je u Kotoru; osnovnu i srednju školu završila je u Tivtu. Kao lekar opšte prakse , radila je u Domu zdravlja, u Tivtu. U...

Menstruacija, normalno krvarenje iz materice

Menstruacijom nazivamo fiziološko krvarenje iz materice koje se ponavlja u intervalima od 24 do 32 dana tokom reproduktivnog perioda života svake žene. Gonadotropni hormoni hipofize i estrogeni su glavni faktori u fiziologiji menstruacije, a na nju takođe utiču još i progesteron, tireoidni hormon i hormoni kore nadbubrega. Ovulacija i sekrecija estrogena i progesterona izazivaju krvarenje iz sekretorno promenjenog endometrijuma, ako do trudnoće nije došlo. To je tzv. ovulatorna menstruacija. U slučaju da ovulacija ne nastupi, menstruacija je anovulatorna i krvarenje je iz endometrijuma koji nije sekretorno promenjen.

Rektocela

Pod rektocelom podrazumevamo rektovaginalnu hernijaciju uzrokovanu porođajnom rupturom fibroznog vezivnog tkiva između vagine i rektuma. Ruptura obično nastaje kod brzog porođaja, kod porođaja dovršenog forcepsoin ili manuelnom ekstrakcijom

Virilizirajući tumori lipoidnih ćelija

Virilizirajiući tumori lipoidnih ćelija čine grupu retkih i po promeru sitnih neoplazmi koje se javljaju uglavnom kod žena starijih od 50 godina i izazivaju simptome i znake virilizacije

Doc. dr sc. Željko Miković, ginekolog

Rođen 1960. godine u Andrijevici. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1978. Diplopmirao 1983. godine sa srednjom ocenom 9.75. Zaposlen u Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" od 1986. Specijalistički ispit položio 1992. godine. Načelnik Odeljenja visoko-rizičnih trudnoća GAK "Narodni front" od 1997. godine.

Karcinom grlića materice

Karcinom cerviksa materice je po učestanosti drugi najčešći maligni tumor u žena, od njega je češći samo karcinom dojke. U 95% slučajeva radi se o karcinomu epitelnih ćelija a samo u 5% slučajeva u pitanju je adenokarcinom.

Ostala kontraceptivna sredstva

Cervikalna dijafragma, Cervikalna dijafragma u kombinaciji sa spermatocidnim kremom, Spermatocidna pena, Kondom.
Vasilije Kusovac

Dr sc. Vasilije Kusovac, ginekolog

Nije imao želju da se obogati nego da pomogne porodiljama da rode zdravu djecu i da liječeći ih pomogne oboljelim ženama. O doktoru Kusovcu kao doajenu zdravstva i humanisti, pisao je ugledni crnogorski političar Predrag Sekulić, povodom objavljivanja njegove knjige Zdravstvena zaštita žene u Crnoj Gori.
Ginekologija Radojčić

Ginekologija Radojčić

Ginekologija Radojčić je u mogućnosti da pruži zdravstvene usluge kako iz ginekologije i akušerstva, tako i konsultativne preglede eminetnih stručnjaka iz oblasti endokrinologije, urologije, reumatologije, hirurgije, dermatologije. Budućnost vidimo u daljem stručnom usavršavanju i uvođenju najsavremenije opreme, prateći svetske standarde moderne medicine.