Dr Goran Milivojević, internista, hematolog

Radno iskustvo: 1986. - 1987. - Smederevska bolnica, obavljao posao sekretara smederevske podružnice Srpskog lekarskog društva Od januara 1988. - Klinički centar Srbije, Klinika za hematologija. Do...

Ass. dr Darko Antić, internista, hematolog

Radno iskustvo: Šef intenzivne nege Limfoma centra Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije Asistent na katedri Interna medicina Medicinskog fakulteta u Beogradu Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu,...

Prof. dr Darinka Bošković, internista, hematolog

"Transplantacije matičnih ćelija iz koštane srži nisu magični lek, već nužno zlo kojim se omogućava dalje lečenje obolelih od akutne leukemije", kaže za "Vreme"...

Prof. dr Ivo Elezović, internista, hematolog

Radno iskustvo: Institut za hematologiju Kliničkog Centra Srbije od 1977. godine, načelnik II odeljenja za leukemije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri interne...

Prof. dr sc. Bela Balint, transfuziolog, hematolog

Rođen 26.07.1952. 2007.- Subspecijalista-hematologije 1997.- Doktor medicinskih nauka 1984.- Magistar medicinskih nauka 1983.- Specijalista transfuziologije 1978.- Medicinski fakultet