Starenje

Starenje

Pušenje, pušenje i pušenje, glavni je okrivljeni kada je u pitanju starenje. Da li želite da budete dugovečni ili jednostavno želite da vam se godine manje vide.

Interna medicina i kardiologija Dr Mali

Ono po čemu se ordinacija razlikuje od velikog broja postojećih privatnih ustanova je činjenica da bazira na ličnom radu vlasnika koji stoga snosi i...

Naša Poliklinika dr Rodoljub Ristić

Poliklinika se nalazi u objektu specijalno rekonstruisanom za potrebe pružanja medicinskih usluga, opremljena je savremenom medicinskom opremom pomoću koje je moguće obaviti ne samo kompletna ispitivanja vezana za oboljenja srca i krvnih sudova.

Poliklinika Holimed

Poliklinika počinje rad sa svim granama interne medicine, pedijatrijom i dermatologijom laboratorijskom dijagnostikom uz mogućnost konsultantskih pregleda otorinolaringologa, urologa, psihijatra, psihoterapeuta, neurologa.

Poliklinika InterTim

Poliklinika InterTim je osnovana u januaru 2004. godine. Osnovna ideja je bila da se bolesniku na jednom mestu pruži kompletna usluga iz domena interne...

Poliklinika Endotop

Specijalistička poliklinika opšte medicine, medicine rada, neuropsihijatrije, ginekologije i interne medicine. Kompletna laboratorija.

Dr Dragana Borojević, internista

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu. Čeka se biografija.

Prim. dr Ivanka Dimitrijević Bojović, internista, alergolog

Radno iskustvo: Gradska bolnica - opšti odsek od 1968. Odsek za hematologiju od 1969-1972. godine Odsek za alergologiju Instituta za alergologiju i kliničku imunologiju od 1975....

Prof. dr Vesna Tomić – Spirić, internista, alergolog

Radno iskustvo: Klinički Centar Srbije, Klinika za alergologiju i imunologiju od 1990. godine, načelnik dijagnostičko-polikliničkog odeljenja Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent je na katedri...

Prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, alergolog, imunolog

Radno iskustvo: Institut za alergologiju i imunologiju Kliničkog Centra Srbije - odeljenje za sistemske vaskulitise i medikamentoznu alergiju od 1989., šef intenzivne jedinice od 2000. Medicinski...