Dr Predrag Radojković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Maj 2011. i dalje - Opšta bolnica Bel Medic, Kardiolog 2010 - 2011 - KBC ‘Beogradski’, Kardiolog na klinici za kardiohirurgiju...

Prim. dr Ivanka Dimitrijević Bojović, internista, alergolog

Radno iskustvo: Gradska bolnica - opšti odsek od 1968. Odsek za hematologiju od 1969-1972. godine Odsek za alergologiju Instituta za alergologiju i kliničku imunologiju od 1975....

Dr Biljana B. Aksentijević, internista

Maturirala u Gimnaziji u Kraljevu, diplomirala na Medicinskom fakultetu u Begradu sa prosečnom ocenom 7.71; Položila Specijalistički ispit iz interne medicine po programu Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

Dr Aleksandra Petrović, internista

Radno iskustvo: Zdravstveni centar Gornji Milanovac od 1997.- 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine Specijalizacija iz interne medicine 2006. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u...

Dr Branko Biberdžić, internista

Radno iskustvo 2008. - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Beograd Radno mesto: specijalista interne medicine ambulantni rad i ehokardiografski pregledi 1996. - 2008. -...

Dr Dejan Kojić, internista, kardiolog

Radno iskustvo: 2002 - 2006 - Vojnomedicinska akademija 2007 - IKVB Dedinje Obrazovanje: 1992 - 1999 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2002 - 2006 - Specijalizacija iz interne...

Dr Jelena Gegić – Savić, internista

Radno iskustvo: Dom zdravlja "Dr Simo Milošević", volonterski staž 2004. - 2005. Bolnica za internu medicinu Nova Vita, april - decembar 2006. Obrazovanje: Medicinska škola "Beograd",...

Prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, alergolog, imunolog

Radno iskustvo: Institut za alergologiju i imunologiju Kliničkog Centra Srbije - odeljenje za sistemske vaskulitise i medikamentoznu alergiju od 1989., šef intenzivne jedinice od 2000. Medicinski...

Prof. dr Vesna Tomić – Spirić, internista, alergolog

Radno iskustvo: Klinički Centar Srbije, Klinika za alergologiju i imunologiju od 1990. godine, načelnik dijagnostičko-polikliničkog odeljenja Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent je na katedri...

Dr Nina Vjazovetskaja, internista

Radno iskustvo: Hitna medicinska pomoć (Moskva, Rusija), 2003. Državna klinička bolnica Botkina, interno odeljenje (Moskva, Rusija) 2005. - 2007. Privatni Dom zdravlja, interna medicina (Krasnojarsk, Rusija) 2007. Dom...