Dr Predrag Radojković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Maj 2011. i dalje - Opšta bolnica Bel Medic, Kardiolog 2010 - 2011 - KBC ‘Beogradski’, Kardiolog na klinici za kardiohirurgiju...

Dr Aleksandra Petrović, internista

Radno iskustvo: Zdravstveni centar Gornji Milanovac od 1997.- 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine Specijalizacija iz interne medicine 2006. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u...
Starenje

Starenje

Pušenje, pušenje i pušenje, glavni je okrivljeni kada je u pitanju starenje. Da li želite da budete dugovečni ili jednostavno želite da vam se godine manje vide.

Interna medicina i kardiologija Dr Mali

Ono po čemu se ordinacija razlikuje od velikog broja postojećih privatnih ustanova je činjenica da bazira na ličnom radu vlasnika koji stoga snosi i...

Mr sc. Dr Olgica Mladenović, internista

Završena Medicinska škola u Beogradu, smer Fizioterapeutski tehničar i Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.60; Magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu na smeru Medicinska genetika.

Prof. dr Vesna Tomić – Spirić, internista, alergolog

Radno iskustvo: Klinički Centar Srbije, Klinika za alergologiju i imunologiju od 1990. godine, načelnik dijagnostičko-polikliničkog odeljenja Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent je na katedri...

Dr Nina Vjazovetskaja, internista

Radno iskustvo: Hitna medicinska pomoć (Moskva, Rusija), 2003. Državna klinička bolnica Botkina, interno odeljenje (Moskva, Rusija) 2005. - 2007. Privatni Dom zdravlja, interna medicina (Krasnojarsk, Rusija) 2007. Dom...

Naša Poliklinika dr Rodoljub Ristić

Poliklinika se nalazi u objektu specijalno rekonstruisanom za potrebe pružanja medicinskih usluga, opremljena je savremenom medicinskom opremom pomoću koje je moguće obaviti ne samo kompletna ispitivanja vezana za oboljenja srca i krvnih sudova.

Poliklinika Endotop

Specijalistička poliklinika opšte medicine, medicine rada, neuropsihijatrije, ginekologije i interne medicine. Kompletna laboratorija.

Poliklinika Holimed

Poliklinika počinje rad sa svim granama interne medicine, pedijatrijom i dermatologijom laboratorijskom dijagnostikom uz mogućnost konsultantskih pregleda otorinolaringologa, urologa, psihijatra, psihoterapeuta, neurologa.