Mr sc. Dr Olgica Mladenović, internista

Završena Medicinska škola u Beogradu, smer Fizioterapeutski tehničar i Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.60; Magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu na smeru Medicinska genetika.

Prim. dr Ivanka Dimitrijević Bojović, internista, alergolog

Radno iskustvo: Gradska bolnica - opšti odsek od 1968. Odsek za hematologiju od 1969-1972. godine Odsek za alergologiju Instituta za alergologiju i kliničku imunologiju od 1975....

Dr Mirjana Milović, internista

Radno iskustvo: 1991. - 1998. - Rad u Dispanzeru Medicine rada u D.Z.Lazarevac, na poslovima lekara opšte medicine. 1998. - 2000. - Rad u...

Dr Predrag Radojković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Maj 2011. i dalje - Opšta bolnica Bel Medic, Kardiolog 2010 - 2011 - KBC ‘Beogradski’, Kardiolog na klinici za kardiohirurgiju...

Dr Jelena Gegić – Savić, internista

Radno iskustvo: Dom zdravlja "Dr Simo Milošević", volonterski staž 2004. - 2005. Bolnica za internu medicinu Nova Vita, april - decembar 2006. Obrazovanje: Medicinska škola "Beograd",...

Interna medicina i kardiologija Dr Mali

Ono po čemu se ordinacija razlikuje od velikog broja postojećih privatnih ustanova je činjenica da bazira na ličnom radu vlasnika koji stoga snosi i...

Dr Nina Vjazovetskaja, internista

Radno iskustvo: Hitna medicinska pomoć (Moskva, Rusija), 2003. Državna klinička bolnica Botkina, interno odeljenje (Moskva, Rusija) 2005. - 2007. Privatni Dom zdravlja, interna medicina (Krasnojarsk, Rusija) 2007. Dom...

Dr Aleksandra Petrović, internista

Radno iskustvo: Zdravstveni centar Gornji Milanovac od 1997.- 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine Specijalizacija iz interne medicine 2006. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u...

Prof. dr Rada Ješić, internista, hepatolog

Radno iskustvo: Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog Centra Srbije od 1983., načelnik stacionarnog dela Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1989., redovni profesor na...

Dr Dejan Kojić, internista, kardiolog

Radno iskustvo: 2002 - 2006 - Vojnomedicinska akademija 2007 - IKVB Dedinje Obrazovanje: 1992 - 1999 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2002 - 2006 - Specijalizacija iz interne...