Dr Predrag Radojković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Maj 2011. i dalje - Opšta bolnica Bel Medic, Kardiolog 2010 - 2011 - KBC ‘Beogradski’, Kardiolog na klinici za kardiohirurgiju...

Dr Mirjana Milović, internista

Radno iskustvo: 1991. - 1998. - Rad u Dispanzeru Medicine rada u D.Z.Lazarevac, na poslovima lekara opšte medicine. 1998. - 2000. - Rad u...

Dr Jelena Gegić – Savić, internista

Radno iskustvo: Dom zdravlja "Dr Simo Milošević", volonterski staž 2004. - 2005. Bolnica za internu medicinu Nova Vita, april - decembar 2006. Obrazovanje: Medicinska škola "Beograd",...

Prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, alergolog, imunolog

Radno iskustvo: Institut za alergologiju i imunologiju Kliničkog Centra Srbije - odeljenje za sistemske vaskulitise i medikamentoznu alergiju od 1989., šef intenzivne jedinice od 2000. Medicinski...

Naša Poliklinika dr Rodoljub Ristić

Poliklinika se nalazi u objektu specijalno rekonstruisanom za potrebe pružanja medicinskih usluga, opremljena je savremenom medicinskom opremom pomoću koje je moguće obaviti ne samo kompletna ispitivanja vezana za oboljenja srca i krvnih sudova.

Poliklinika Holimed

Poliklinika počinje rad sa svim granama interne medicine, pedijatrijom i dermatologijom laboratorijskom dijagnostikom uz mogućnost konsultantskih pregleda otorinolaringologa, urologa, psihijatra, psihoterapeuta, neurologa.

Poliklinika Endotop

Specijalistička poliklinika opšte medicine, medicine rada, neuropsihijatrije, ginekologije i interne medicine. Kompletna laboratorija.

Dr Nina Vjazovetskaja, internista

Radno iskustvo: Hitna medicinska pomoć (Moskva, Rusija), 2003. Državna klinička bolnica Botkina, interno odeljenje (Moskva, Rusija) 2005. - 2007. Privatni Dom zdravlja, interna medicina (Krasnojarsk, Rusija) 2007. Dom...

Prof. dr Vesna Tomić – Spirić, internista, alergolog

Radno iskustvo: Klinički Centar Srbije, Klinika za alergologiju i imunologiju od 1990. godine, načelnik dijagnostičko-polikliničkog odeljenja Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent je na katedri...

Dr Biljana B. Aksentijević, internista

Maturirala u Gimnaziji u Kraljevu, diplomirala na Medicinskom fakultetu u Begradu sa prosečnom ocenom 7.71; Položila Specijalistički ispit iz interne medicine po programu Vojnomedicinske akademije u Beogradu.