Mr. sci. Vojkan Čvorović, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Kliničko-bolnički Centar Dr Dragiša Mišović, 1991-1999. Klinično-bolnički Centar Zemun, od 1999.- Šef Odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku Kardiološkog odeljenja Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u...

Prof. dr Branislav Milovanović, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Osnivač i šef Neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska kosa, od 2004. Docent na predmetu Interna medicina - kardiologija, u nastavnoj bazi KBC Bežanijska kosa...

Prof. dr Siniša Dimković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: 1988-1997 Šef kardiološkog odseka gerijatrijskog odeljenja Klinike za internu medicinu KBC Dr Dragiša Mišović 1997-2004 Načelnik Odeljenja za kardiologiju u KBC Dr Dragiša Mišović 2004-2012...

Prof. dr Branko Gligić, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija, načelnik Klinike za urgentnu internu medicinu i načelnik grupe klinika interne medicine od 2005. Bel Medic od 1998. Obrazovanje: Medicinski fakultet...

Prim. Mr sc. Dr Snežana Pavlović, kardiolog

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magisterijum iz oblasti kardiologije kod dijabetičara.

Dr Rodoljub Ristić, internista, kardiolog

Rodjen je 1946. god. Diplomirao je 1971. god. u Novom sadu. Nakon odsluženog vojnog roka u sanitetsko - oficirskoj školi u Beogradu, odlazi u Beč, gde svoje profesionalno interesovanje usmerava na oblast kliničke farmakologije.

Dr Raša Romanović, kardiolog

Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994. godine Specijalizacija iz interne medicine 1999. godine u Beogradu Subspecijalizacija iz kardiologije 2003. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu Magisterijum iz oblasti kardiologije 2001. godine Doktor medicinskih nauka u oblasti interventne kardiologije, 2010.

Dr Predrag Đuran, kardiolog

Završio Medicinski fakultet u Beogradu 1994. godine. Od septembra 1995. do juna 1996. godine radio kao lekar volonter na Institutu za ortopediju i traumatologiju Kliničkog...

Doc. dr sc. Dragana Bojić, kardiolog

Rodjena je u Beogradu gde je 1987. godine završila Medicinski fakultet na kome je magistrirala 1991. i doktorirala 1994. godine. Stručno se usavršavala na čuvenim...

Kongenitalna srčana oboljenja

Oko 2% svih srčanih oboljenja u odraslih otpada na kongenitalna srčana oboljenja (kongenitalne mane srca). Defekt atrijalnog septuma (20%). Ductus arteriosus persistens (13%). Defekt ventrikularnog septuma (9%).