Poremećaji sinusnog ritma

Sinusna aritmija, sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, prevremeni atrijalni udari ...

Aritmija (poremećaj brzine i ritma srca)

Sumnja da je u pitanju značajna aritmija (poremećaji brzine i ritma srca) treba da postoji u bilo kojoj od sledećih okolnosti:

Mr sc. dr Đinan Al-Tawil, internista, kardiolog-venolog

Školovanje: 1984-88 Srednja Medicinska škola, Banjaluka 1988-91 Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, BiH 1991 Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, BiH 1992-94 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska 1995-2001 Liječnički...

Dr Slađana Backović, internista, kardiolog

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu: Dr Backović Zaposlena u KBC Dr Dragiša Mišović. Čeka...

Hemopres (hidrohlorotiazid, amilorid)

Sastav: Jedna tableta sadrži hidrohlorotiazid 50 mg, amilorid hidrohlorid 5 mg. Dejstvo Hemopres aktivne komponente su hidrohlorotiazid i amilorid. Hidrohlorotiazid je diuretik i antihipertenziv. On deluje na...

Arifon (indapamid)

Arifon ima jasno izraženo vazoailatatorno delovanje koje se ispoljava smanjenjem perifernog otpora u krvnim sudovima. Arifon utiče, na migraciju jona (pre svega kalcijumskih jona) kroz ćelijske opne glatke muskulature krvnih sudova ...

Presolol (metoprolol)

Presolol (metoprolol) je kardioselektivni beta blokator. Blokira betaj receptore u srcu, ne ispoljava intrinzičku simpatomimetičku aktivnost, niti stabilizuje ćelijsku membranu.

Vazotal (amlodipin)

Vazotal (amlodipin) je antagonist kalcijuma dihidropiridinske strukture druge generacije. On sprečava transmembranski influks jona kalcijuma u srčani mišić, vaskularne i druge glatke mišiće kroz kalcijumske kanale 1tipa.

Dr Milić Marković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojna bolnica u Skoplju, garnizonska ambulanta od 1979. Garnizonska ambulanta u Vranju do 1986. Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990, načelnik odeljenja u Klinici za...

Ass. Dr Nenad Ratković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska Akademija u Beogradu, Klinika za urgentnu internu medicinu od 1993. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1986. godine Specijalizacija iz interne medicine 1997.godine...