Presolol (metoprolol)

Presolol (metoprolol) je kardioselektivni beta blokator. Blokira betaj receptore u srcu, ne ispoljava intrinzičku simpatomimetičku aktivnost, niti stabilizuje ćelijsku membranu.

Vazotal (amlodipin)

Vazotal (amlodipin) je antagonist kalcijuma dihidropiridinske strukture druge generacije. On sprečava transmembranski influks jona kalcijuma u srčani mišić, vaskularne i druge glatke mišiće kroz kalcijumske kanale 1tipa.

Dr Dejan Vukajlović

Rodjen 1968. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine (prosečna ocena 9.6). Specijalizirao Internu medicinu od 1994. – 1998. godine u KBC Bežanijska kosa, UKC Srbije i IKVB Dedinje, specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom.

SRCE /znaci oboljenja/

Za vreme pregleda bolesnika mogu se dobiti veoma važni podaci o etiologiji, prirodi i dužini srčanog oboljenja. Tu spadaju: Argyll Robertsonove pupile, splenomegalia, difuzna struma, veliki bubrezi, kongenitalne anomalije, abnormalne pulzacije vena na vratu ili nad prekordijumom, cijanoza, maljičasti prsti i edem. Pažljivom palpacijom mogu se otkriti i hipertrofija desnog ili levog ventrikla, tril ili dijastolni pokreti.

Prof. dr Branko Gligić, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija, načelnik Klinike za urgentnu internu medicinu i načelnik grupe klinika interne medicine od 2005. Bel Medic od 1998. Obrazovanje: Medicinski fakultet...

Prof. dr Branislav Milovanović, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Osnivač i šef Neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska kosa, od 2004. Docent na predmetu Interna medicina - kardiologija, u nastavnoj bazi KBC Bežanijska kosa...

Dr Rodoljub Ristić, internista, kardiolog

Rodjen je 1946. god. Diplomirao je 1971. god. u Novom sadu. Nakon odsluženog vojnog roka u sanitetsko - oficirskoj školi u Beogradu, odlazi u Beč, gde svoje profesionalno interesovanje usmerava na oblast kliničke farmakologije.

Dr Predrag Đuran, kardiolog

Završio Medicinski fakultet u Beogradu 1994. godine. Od septembra 1995. do juna 1996. godine radio kao lekar volonter na Institutu za ortopediju i traumatologiju Kliničkog...

Aritmija (poremećaj brzine i ritma srca)

Sumnja da je u pitanju značajna aritmija (poremećaji brzine i ritma srca) treba da postoji u bilo kojoj od sledećih okolnosti:

Bakterijski endokarditis

Subakutni bakterijski endokarditis (SBE) je upaljiva bakterijska infekcija endokarda, a obično se nadovezuje na reumatske ili caicifikovano promenjene zalistke ili na neko kongenitalno oboljenje srca. Početni uzroci bakterijemije su respiratorne infekcije, intervencije na zubima ili cistoskopija. Ali u većem broju slučajeva izvori infekcije nisu poznati. Etiološki faktori obično su nehemolitični streptokok, specijalno streptococcus viridans i S. faecalis, povremeno stapholococcus, ali i svaki drugi mikroorganizam može doći u obzir.