Ventrikularni septum defekt

Ova kongentilana srčana mana je u stvari otvor u gornjim delovima interventrikularnog septuma nastao usled nespajanja sa aortalnim septumom. Na ovaj način krv prelazi iz levog ventrikla gde je visok pritisak u desni ventrikl gde je pritisak nizak. U 1/4—1/3 slučajeva šant nije dovoljno velik da dovede do naprezanja srca. U slučaju postojanja velikih šantova dolazi do naprezanja i desnog i levog ventrikla.

Stenoza trikuspidalnih zalistaka

Hronično reumatsko oboljenje srca dovodi do jednog ili više ataka reumatske groznice koje stvara rigidnost i deformaciju srčanih zalistaka, spaja komisure, ili skraćuje i spaja chordae tendineae. Rezultat ovoga ogleda se u stenozi i insuficijenciji, a katkad i obe postoje, mada su jedna ili druga predominantne. Mitralni zalisci su zahvaćeni u 50—60% slučajeva; udružene lezije mitralnih i aortalnih zalistaka sreću se u 20% slučajeva; oštećenje samo aortalnih zalistaka u 10% slučajeva. Trikuspidalni zalisci su oboleli samo zajedno sa mitralnim i aortalnim zaliscima i to u 10% slučajeva. Zalisci pulmonalne arterije su rede zahvaćeni.

Hemopres (hidrohlorotiazid, amilorid)

Sastav: Jedna tableta sadrži hidrohlorotiazid 50 mg, amilorid hidrohlorid 5 mg. Dejstvo Hemopres aktivne komponente su hidrohlorotiazid i amilorid. Hidrohlorotiazid je diuretik i antihipertenziv. On deluje na...

Arifon (indapamid)

Arifon ima jasno izraženo vazoailatatorno delovanje koje se ispoljava smanjenjem perifernog otpora u krvnim sudovima. Arifon utiče, na migraciju jona (pre svega kalcijumskih jona) kroz ćelijske opne glatke muskulature krvnih sudova ...

Prof. dr Siniša Dimković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: 1988-1997 Šef kardiološkog odseka gerijatrijskog odeljenja Klinike za internu medicinu KBC Dr Dragiša Mišović 1997-2004 Načelnik Odeljenja za kardiologiju u KBC Dr Dragiša Mišović 2004-2012...

Bakterijski endokarditis

Subakutni bakterijski endokarditis (SBE) je upaljiva bakterijska infekcija endokarda, a obično se nadovezuje na reumatske ili caicifikovano promenjene zalistke ili na neko kongenitalno oboljenje srca. Početni uzroci bakterijemije su respiratorne infekcije, intervencije na zubima ili cistoskopija. Ali u većem broju slučajeva izvori infekcije nisu poznati. Etiološki faktori obično su nehemolitični streptokok, specijalno streptococcus viridans i S. faecalis, povremeno stapholococcus, ali i svaki drugi mikroorganizam može doći u obzir.

Dr Dejan Vukajlović

Rodjen 1968. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine (prosečna ocena 9.6). Specijalizirao Internu medicinu od 1994. – 1998. godine u KBC Bežanijska kosa, UKC Srbije i IKVB Dedinje, specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom.

Dr Milić Marković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojna bolnica u Skoplju, garnizonska ambulanta od 1979. Garnizonska ambulanta u Vranju do 1986. Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990, načelnik odeljenja u Klinici za...

Presolol (metoprolol)

Presolol (metoprolol) je kardioselektivni beta blokator. Blokira betaj receptore u srcu, ne ispoljava intrinzičku simpatomimetičku aktivnost, niti stabilizuje ćelijsku membranu.

Dr Rodoljub Ristić, internista, kardiolog

Rodjen je 1946. god. Diplomirao je 1971. god. u Novom sadu. Nakon odsluženog vojnog roka u sanitetsko - oficirskoj školi u Beogradu, odlazi u Beč, gde svoje profesionalno interesovanje usmerava na oblast kliničke farmakologije.