Home Lečenje steriliteta

Lečenje steriliteta

Kga KCS Višegradska

Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS

Bračni par može imati više od jednog problema koji sprečava začeće. Zbog toga je važno da se oba partnera kompletno ispitaju, tako da lekar može da nađe razloge infertiliteta, na osnovu kojih preduzima odgovarajuće lečenje. Idealno bi bilo kada bi svi parovi koji planiraju brak imali predbračne konsultacije.