Migrena i svakodnevno ponašanje

Poznato je da migrena izaziva bol koji se može meriti sa bolovima koje izazivaju povrede, ali, nije dovoljno poznato da se ti bolovi mogu...

Migrena – opšta razmatranja

Ljudi migrenu često poistovećuje sa glavoboljom, ali ona to nije. Migrena je neurološki poremećaj. Napadi mogu da traju do 72 sata, a između napada...