Dr Biljana Vukmir

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Biohemijska laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Suzana Laban Nestorović, mikrobiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, mikrobiološka laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Dr Gordana Lazarević, mikrobiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, mikrobiološka laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Prof. Dr Špiro Radulović, mikrobiolog

Redovni profesor mikrobiologije sa parazitologijom; Član borda Udruženja balkanskih mikrobiologa; Član brojnih naučnih odbora