Home Neurohirurgija

Neurohirurgija

Dr Milan Mrdak, neurohirurg

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba neuro i vaskularne hirurgije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za...

Dr Miljan Mihajlović, neurohirurg

Biografija: Miljan Hranislava Mihajlović, Prim. dr sci. med. Specijalista neurohirurgije, Dr Miljan Mihajlović rođen je 27.10.1967 g. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu...

Prim. dr Milorad Branković, neurohirurg

Radno iskustvo: 1977. Obavljen lekarski staž i položen stručni ispit 1978. - 1981. Volontersko specijaliziranje iz neurohirurgije kao i rad na mestu profesora srednje škole (VII...

Prof. dr Branislav Antić, neurohirurg

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1983. godine, načelnik I odeljenja Klinike za neurohirgiju Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981. Specijalizacija iz neurohirurgije na...

Prof. dr Mirjana Nagulić, neurohirurg

Radno iskustvo: Šef Odseka za dečiju neurohirurgiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije od 1992, od 2011. načelnik novooformljenog Odeljenja za...