Histaminska (Hortonova) cephalgia

Histaminska cefalgia se karakteriše iznenadnim napadom jakog unilateralnog bola. Bol je kratkotrajan i iznenadno se prekida. Udruženi znaci uključuju crvenilo oka, suzenje, rinorea, zapušenost nozdrva, otok temporalnih krvnih sudova ...
Migrena

Migrena

Migrena je karakteristična po paroksizmalnim napadima glavobolje, kojima prethode psihološki ili vizualni poremećaji, a nekada je praćena i pospanošću. Govori se da napada oko 8% stanovništva.

Glavobolja

Glavobolja nastala zbog promena u meningeama je najjači tip glabovolje. Obično pomažu, kao analgetici, salicilati, ali ako je bol veoma jak potrebno je dati i narkotike.

Kinetoza

Kinetoza je jedno akutno oboljenje koje se karakteriše anoreksijom, nauzeom, vrtoglavicom i povraćanjem. Osnovni faktori u etiologiji su vizuelni, kinestetički i psihološki. Fiziološki je vestibulam aparat zahvaćen promenama.

Vrtoglavica

Termin vrtoglavica se upotrebljava kako bi se iskazale subjektivna senzacija rotatornog pokreta, ili osobe ili njene okoline i umešnu sposobnost orijentacije tela u odnosu na objekte koji ga okružuju.

Sinkopa nastala zbog oslabljene cirkulacije u mozgu

Oslabljena cirkulacija mozga može da dovede do sinkopalnih napada. Sinkope udružene sa prolaznim fokalnim neurološkim nalazima sreću se u starijih bolesnika koji boluju od arteriosklerotičnog cerebrovaskularnog oboljenja.

Sinkopa nastala zbog metaboličkih poremećaja

U nekih tipova sinkope, smanjen metabolizam u mozgu može da bude najznačajniji faktor.

Sinkopa uzrokovana kardiovaskularnim promenama

Sinkopa nastala zbog cerebralne anoksije a ova zbog privremenog pada cardiac outputa može da dovede do StokesAdamsovog sindroma, infarkta miokarda, pulmonalne embolije i napada paroksizmalne tahikardije.

Sinkopa karotidnog sinusa

Bolesnici koji pate od napada sinkope karotidnog sinusa obično u anamnezama daju podatke o nesvestici koja je između napada udružena sa vrtoglavicom i izgovorom pojedinačnih reci. Postoji i konačno odnos između napada i iznenadnog okretanja ili podizanja glave ili nošenja tesnog okovratnika.

Ortostatična hipotenzija (Posturalna hipotenzija)

Sikope - nesvestice se javlja kada bolesnik zauzme uspravan položaj. Ovaj tip sinkope se karak-teriše ponovljenim napadima nesvestice udruženim sa iznenadnim padom arterijskog krvnog pritiska kada bolesnik ustane.