Stupor i koma

Pod stuporom se podrazumeva delimični ili potpuni gubitak svesti. Koma predstavlja potpuni gubitak svesti iz koje se bolesnik ne može probuditi čak ni pod dejstvom bolnih nadražaja.

Prof. Dr sci. Zvonimir Lević

Prof.dr Zvonimir Lević je rođen u Vrnjačkoj Banji, 4. avgusta 1936. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1961. godine; specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1967, a redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu postao je 1987. godine.

Polineuritis (Polyneuritis)

Polvneuritis je sindrom koji se karakteriše širokim senzornim i motornim poremećajima perifernih živaca. Javlja se u bilo kojim godinama života, mada je najčešći u mladosti ili srednjim godinama starosti, naročito u muškaraca. U najvećem broju slučajeva prisutne su neinflamatorne degeneracije u periferenim živcima.

Sinkopa karotidnog sinusa

Bolesnici koji pate od napada sinkope karotidnog sinusa obično u anamnezama daju podatke o nesvestici koja je između napada udružena sa vrtoglavicom i izgovorom pojedinačnih reci. Postoji i konačno odnos između napada i iznenadnog okretanja ili podizanja glave ili nošenja tesnog okovratnika.
Migrena

Migrena

Migrena je karakteristična po paroksizmalnim napadima glavobolje, kojima prethode psihološki ili vizualni poremećaji, a nekada je praćena i pospanošću. Govori se da napada oko 8% stanovništva.

Ortostatična hipotenzija (Posturalna hipotenzija)

Sikope - nesvestice se javlja kada bolesnik zauzme uspravan položaj. Ovaj tip sinkope se karak-teriše ponovljenim napadima nesvestice udruženim sa iznenadnim padom arterijskog krvnog pritiska kada bolesnik ustane.

Poremećaji svesti

Poremećaji senzorijuma (svesti) mogu biti udruženi sa smanjenom motornom aktvnošću (stupor ili koma) ili povećanom motornom aktivnošću (uzbuđenje, delirium, mania). Poremećaji senzorijuma se kreću od delimičnog pomućenja do kompletnog gubitka svesti.

Periferne povrede nerava

Periferne povrede nerava nastaju od proste kontuzije koja dovodi do privremene disfunkcije, pa do kompletne anatomske sekcije koja pak dovodi do totalnog prekida funkcije; može nastati prilikom laceracije, preloma kostiju, povreda u vidu nagnječenja, ili prilikom penetrantnih povreda.

Doc. dr Nataša Cerovac, neurolog

Radno iskustvo: 1992. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, mesto Šefa odseka za neonatalne neurološke poremećaje Medicinski fakultet u Beogradu, docent, predmet neurologija. 1999....

Histaminska (Hortonova) cephalgia

Histaminska cefalgia se karakteriše iznenadnim napadom jakog unilateralnog bola. Bol je kratkotrajan i iznenadno se prekida. Udruženi znaci uključuju crvenilo oka, suzenje, rinorea, zapušenost nozdrva, otok temporalnih krvnih sudova ...