Kinetoza

Kinetoza je jedno akutno oboljenje koje se karakteriše anoreksijom, nauzeom, vrtoglavicom i povraćanjem. Osnovni faktori u etiologiji su vizuelni, kinestetički i psihološki. Fiziološki je vestibulam aparat zahvaćen promenama.

Sinkopa uzrokovana kardiovaskularnim promenama

Sinkopa nastala zbog cerebralne anoksije a ova zbog privremenog pada cardiac outputa može da dovede do StokesAdamsovog sindroma, infarkta miokarda, pulmonalne embolije i napada paroksizmalne tahikardije.

Vazodepresorne sinkope

Najčešći tip je vazodepresorna sinkopa koja se karakteriše iznenadnim padom krvnog pritiska i usporenom akcijom srca. Uzročni stimulator može biti senzorium (iznenadan bol) ili potpuno emocionalan ...

Prof. Dr sci. Zvonimir Lević

Prof.dr Zvonimir Lević je rođen u Vrnjačkoj Banji, 4. avgusta 1936. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1961. godine; specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1967, a redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu postao je 1987. godine.

Doc. dr Nataša Cerovac, neurolog

Radno iskustvo: 1992. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, mesto Šefa odseka za neonatalne neurološke poremećaje Medicinski fakultet u Beogradu, docent, predmet neurologija. 1999....

Polineuritis (Polyneuritis)

Polvneuritis je sindrom koji se karakteriše širokim senzornim i motornim poremećajima perifernih živaca. Javlja se u bilo kojim godinama života, mada je najčešći u mladosti ili srednjim godinama starosti, naročito u muškaraca. U najvećem broju slučajeva prisutne su neinflamatorne degeneracije u periferenim živcima.

Glavobolja

Glavobolja nastala zbog promena u meningeama je najjači tip glabovolje. Obično pomažu, kao analgetici, salicilati, ali ako je bol veoma jak potrebno je dati i narkotike.

Stupor i koma

Pod stuporom se podrazumeva delimični ili potpuni gubitak svesti. Koma predstavlja potpuni gubitak svesti iz koje se bolesnik ne može probuditi čak ni pod dejstvom bolnih nadražaja.

Sinkopa nastala zbog oslabljene cirkulacije u mozgu

Oslabljena cirkulacija mozga može da dovede do sinkopalnih napada. Sinkope udružene sa prolaznim fokalnim neurološkim nalazima sreću se u starijih bolesnika koji boluju od arteriosklerotičnog cerebrovaskularnog oboljenja.

Sinkopa nastala zbog metaboličkih poremećaja

U nekih tipova sinkope, smanjen metabolizam u mozgu može da bude najznačajniji faktor.