Home Neuropsihijatrija

Neuropsihijatrija

Prof. dr Vladimir Diligenski, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišović od 1978. Internacionalni fakultet u Subotici, vanredni profesor na katedri za psihologiju, na predmetinma Opšta i specijalna...

Dr sc. Zoran Rakić, psihijatar, seksolog

Klinički rad u KBC Dragiša Mišović od 1972. do 2005. godine. Načelnik Odelenja za psihoterapiju KBC "Dragiša Mišović" od 1985.g. do.1998. godine. Prvi doktorat u Srbiji iz oblasti seksulanih disfunkcija (1985.g.) Član Beogradskog tima za poremećej rodnog identiteta i promenu pola od 1989.g.

Ass. dr Maja Lačković, psihijatar

Radno iskustvo: 2001. - opšti lekarski staž završila u Kliničkom centru Srbije kao plaćeni stažer Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2001. - položila stručni ispit za...

Prim. dr Nedeljko Bjelica, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Zaposlen na VMA kao odeljenski psihijatar na Klinici za psihijatriju od 1991. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. Specijalzacija iz neuropsihijatrije na VMA u...

Dr Jelena Krstić, psihijatar

Radno iskustvo: Od 2003. - Bolnica za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović", Dedinje Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirala 1996.godine Specijalizirala psihijatriju na Vojnomedicinskoj Akademiji 2002.god. Student doktorskih studija...

Prim. dr sci. med. Žana Stanković, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Trenutna pozicija, načelnik Polikliničko-dijagnostičkog odeljenja, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd 1990. - 2001. - Kliničko odeljenje za afektivne poremećaje, Klinika za psihijatriju...

Dr Aleksandar Plašić, psihijatar

Radno iskustvo: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Dispanzer za zavisnike od droga, od 1998. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.godine Specijalizacija iz psihijatrije na...

Dr Biljana Kohen, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Predsednik Udruzenja "Epilepsija grupa - Doktori za podrsku, Srbija", od 2011. Privatna neuropsihijatrijska ordinacija za decu i omladinu “DR KOHEN”, od 1994. Godine Konsultant...

Prim. mr sc. dr Dragomir Popović, neuropsihijatar

1973. završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 1979/81. završio postdiplomske studije u Zagrebu tema “Socijalna psihijatrija, alkoholizam i druge ovisnosti” 1981. završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije u...

Prof. dr sc. Branko Petrović, neuropsihijatar

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije zavrsio je 1980. godine na Neuropsihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu.