Ass. mr sc. dr Marko Buta, onkohirurg

Dr Marko Buta je rođen 16.08.1974. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i prva dva razreda IX beogradske gimnazije. Srednju školu završio...

Doc. dr Ivan Marković, onkohirurg

Docent Beogradskog univerziteta, Medicinskog fakulteta Doktor medicinskih nauka Direktor klinike za Onkološku hirurgiju IORS Oblast rada: Hirugija endorkinih organa (štitasta, paraštitaste i nadbubrežne žlezde), dojke, tumora kože i...

Prof. dr Radan Džodić, onkohirurg

Profesor medicine, dr sci. med. Član Medicinske akademije SLD Redovni Profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Specijalista opšte hirurgije Doktor medicinskih nauka – onkologija Oblast rada: Hirugija...

Belantis (bikalutamid)

Belantis kao aktivnu supstancu sadrži bikalutamid. Ovaj lek pripada grupi lekova koja se zove antiandrogeni. Lek se koristi za lečenje karcinoma prostate (raka kestenjače). Deluje tako što blokira dejstvo muških hormona kao što je testosteron.

Altravesa

Lek Altravesa sadrži aktivnu supstancu anastrozol koja pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori aromataze. Koristi se za lečenje karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi. Altravesa smanjuje nivo hormona estrogena koji proizvodi organizam. Lek Altravesa to ostvaruje blokadom ezima pod nazivom aromataza.

Dr Predrag Radovanović, onkohirurg

Rak dojke je, u početnom stadijumu, u najvećem broju slučajeva bezbolan i asimptomatičan i otkriva se slučajno. Njegovi rani znaci su - za razliku...

Prof. dr Dejan Nikolić, hirurg, onkolog

Radno iskustvo: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Profesor na Katedri hirurgije. KBC Bežanijska kosa, Klinika za Onkologiju, načelnik SpecijalističkeOnkološke poliklinike Ekspert Agencije za lekove i Medicinska sredstva...

Prof. dr Momčilo Inić, hirurg, onkolog

Karcinom dojke spada u najčešće maligno oboljenje žena i jedno je od najučestalijih malignih oboljenja uopšte. Približno svaki četvrti karcinom kod žena jeste rak...

Prof. dr Miroslav Granić, hirurg, onkolog

Radno iskustvo: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor na katedri Hirurgije KBC Bežanijska kosa, načelnik odeljenja onkološke hirurgije i direktor klinike za onkologiju Obrazovanje: Medicinski fakultet...

Dr Zafir Murtezani, internista, onkolog

Radno iskustvo: KBC Bežanijska kosa, Služba onkologije, hemioterapeut, od 2001. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991-1997. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski...