Belantis (bikalutamid)

Belantis kao aktivnu supstancu sadrži bikalutamid. Ovaj lek pripada grupi lekova koja se zove antiandrogeni. Lek se koristi za lečenje karcinoma prostate (raka kestenjače). Deluje tako što blokira dejstvo muških hormona kao što je testosteron.

Altravesa

Lek Altravesa sadrži aktivnu supstancu anastrozol koja pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori aromataze. Koristi se za lečenje karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi. Altravesa smanjuje nivo hormona estrogena koji proizvodi organizam. Lek Altravesa to ostvaruje blokadom ezima pod nazivom aromataza.

Dr Predrag Radovanović, onkohirurg

Rak dojke je, u početnom stadijumu, u najvećem broju slučajeva bezbolan i asimptomatičan i otkriva se slučajno. Njegovi rani znaci su - za razliku...

Prof. dr Dejan Nikolić, hirurg, onkolog

Radno iskustvo: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Profesor na Katedri hirurgije. KBC Bežanijska kosa, Klinika za Onkologiju, načelnik SpecijalističkeOnkološke poliklinike Ekspert Agencije za lekove i Medicinska sredstva...

Prof. dr Momčilo Inić, hirurg, onkolog

Karcinom dojke spada u najčešće maligno oboljenje žena i jedno je od najučestalijih malignih oboljenja uopšte. Približno svaki četvrti karcinom kod žena jeste rak...

Prof. dr Miroslav Granić, hirurg, onkolog

Radno iskustvo: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor na katedri Hirurgije KBC Bežanijska kosa, načelnik odeljenja onkološke hirurgije i direktor klinike za onkologiju Obrazovanje: Medicinski fakultet...

Dr Zafir Murtezani, internista, onkolog

Radno iskustvo: KBC Bežanijska kosa, Služba onkologije, hemioterapeut, od 2001. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991-1997. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski...

Prim. dr sci. med. Ivan Popov, internista, onkolog

Radno iskustvo: Klinika za nefrologiju Klinickog centra Srbije, Beograd Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd Obrazovanje: Doktor medicine, 1988, Medicinski fakultet u Beogradu Magistar medicinskih nauka, oblast onkologija,...

Dr sc. Svetlana Janković Ražnatović

Rodjena 1966, Beograd, Srbija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila u roku, 29. marta 1990 god. sa prosečnom ocenom 9,39. Postdiplomske studije pohađala u periodu 1990/91 - 1998 iz oblasti Eksperimentalna i patološka fiziologija. Odbranila magistarsku tezu 23.11.1998. pod nazivom: Produženi porođaj - tok, ishod i stanje ploda na rođenju.

Doc. dr sc. Živko Perišić

Rodjen 1956. godine. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1975. godine, a diplomirao 10.09.1980 godine (studirao 4 godine i 11 meseci), sa srednjom ocenom 9,06. U toku studija četiri godine radio kao demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom. Pored toga bio je odgovorni urednik Medicinskog podmlatka, stručnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu.