Kortikosteroidi

Kortikosteroidi

Kortikosteroidi su hormoni koje stvara ljudski organizam. Za pravljanje lekova se veštački sintetizuju. Efikasni su ali sa mnogobrojnim lošim dejstvima pa ih treba koristiti više nego restriktivno. Oprezno korišćenje uz uputstva i kontrolu dobrog stručnjaka su imperativ.

Belbien (zolpidem)

Belbien film tablete kao aktivni sastojak sadrže zolpidem, koji pripada grupi lekova poznatoj kao hipnotici. Hipnotici se koriste za lečenje nesanice. Lek se koristi za kratkotrajno lečenje nesanice, u slučajevima kada ona onesposobljava ili iscrpljuje pacijenta.

Azaran (ceftriakson)

Azaran sadrži aktivnu supstancu ceftriakson koja je antibiotik iz grupe cefalosporina, III generacije, koji se daje odraslima i deci (uključujući novorođenčad). Deluje tako što uništava bakterije koje izazivaju infekcije. Lek se koristi za lečenje infekcija.

Aminosol

Aminosol je izvor aminokiselina u okviru režima parenteralne ishrane. Uglavnom se primenjuje ako u toku trajanja parenteralne ishrane zapremina tečnosti mora da se ograniči. Rastvore amino-kiselina treba primenjivati u kombinaciji sa adekvatnim količinama energetskih suplemenata.

Helicocin (amoksicilin, metronidazol)

Helicocin (Amoksicilin) je polusintetski penicilin. Deluje baktericidno na gram pozitivne i gram negativne mikroorganizme u koje spada i helicobacter pylori. Metronidazol je derivat Imidazola. Ispoljava bakteriostatski i baktericidni efekt. Baktericidne koncentracije metronidazola neznatno su više od bakteriostatskih koncentracija. Metronidazol deluje na anaerobne gram negativne mikroorganizme, anaerobnegram pozitivne bacile, anaerobne grampozitivne koke, Trichomonas vaginans, Entamoeba hystohtica, Gradia, Baiantidium coh i helicobacter pylori.

Andol (acidum acetylsalicylicum)

Farmakoterapijska skupina i djelovanje: Andol sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja spada u grupu nesteroidnih protivupalnih lekova.

Amigren (Nomigren)

Preparat Amigren je kombinovani analgetik koji se koristi za simptomatsku terapiju migrene. Aktivni sastojci reparata Amigrena ispoljavaju sledeća dejstva:

Nystatin (nistatin)

Nystatin (nistatin) je polienski antibiotik koji deluje fungistatički i fungicidno na veliki broj gljivica in vitro. On se vezuje za sterole u membranama gljivičnih ćelija, dovodi do poremećaja propustljivosti membrane i liže ćelije.

Lasix (furosemid)

Lasix (furosemid) spada u jake diuretike sa brzim i relativno kratkim delovaniem. Lasix u bubrezima deluje na ascendentni deo Henlejeve petlje, inhibirajući transport elektrolita i time sprečava i reapsorpciju tečnosti iz tubularnog lumena.