Doc. dr Maja Pavlov, opšti hirurg

Radno iskustvo: Zamenik načelnika IV odeljenja za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju I hirurške klinike Kliničkog centra Srbije, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije Obrazovanje: 2005....

Dr Igor Đurišić, opšti hirurg

Dr Igor Đurišić je rođen 12.09.1974.godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu X Beogradsku Gimnaziju - Mihajlo Pupin. Stekao je zvanje doktor...

Prof. dr Aleksandar Simić, opšti hirurg

- 2007. Doktorska disertacija. „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu - 1998. Magistarski rad....

Prof. dr Dragutin Kecmanović, opšti hirurg

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije, nečelnik IV odeljenja za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju Prve hirurške klinike KCS Osnovni biografski podaci: - dr Dragutin (Miomir)...

Prim. dr Milan Colić, opšti hirurg

Prim. dr Milan Colić, specijalista opšte hirurgije, Direktor specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju “Dr Colić”. Bio je predsednik Srpskog udruženja za...

Dr Srđan Radibratović, opšti hirurg

Dr Srđan Radibratović, KBC Dr Dragiša Mišović, specijalista opšte hirurgije. Od juna meseca 2008. godine član UO Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu KCS.

Specijalna bolnica Hirurgija dr Đoković

Specijalnu bolnicu čini tim lekara specijalista koji se bavi operacijama opste hirurgije, kolorektalne, hepatobilijarne hirurgije, onkologije, vaskularne hirurgije, urologije, ortopedije i plastične hirurgije.

Dr Nebojša Miletić, opšti hirurg

Rođen 25.04.1960 godine. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 1985. Posao na odeljenju opšte medicine, terenska služba D.Z. Voždovac. Posao na odeljenju hirurgije Instituta...

Dr Danijel Gogić, opšti hirurg

Radno iskustvo: Pripravnički staž odradio u Kliničkom Centru Srbije i položio državni ispit. Klinicki Centar Crne Gore u Podgorici, klinički lekar na Klinici za hirurgiju Aktivno učestvovao...

Ass. mr sci. Zvezdan Stefanović, opšti hirurg

Radno iskustvo: Od 1995. zaposlen u Hirurškoj klinici KBC Zvezdara u Beogradu Obrazovanje: Studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao sam školske 1987. godine i diplomirao...