Ass. dr sc. Bojan Pavlović, ORL hirurg

Radno iskustvo: - Bel Medic - Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 2002.godine. - Asistent na katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju - Medicinskog...

Prof. dr Nenad Arsovic, ORL hirurg

Otohirurg na Institutu za ORL i MFH Klinickog Centra Srbije, a ujedno je i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dugogodisnje iskustvo u mikrohirurgiji...

Mr sci. dr Jelena Perović Jovanović, orl. hirurg

Radno iskustvo: KBC Zemun i Republički zavod za tržište rada u Beogradu, projekat pomoći mladim talentima Služba za otorinolaringologiju DZ „Stari Grad“ od septembra 2004. do...

Prim. mr sci. med. dr Vladan Šubarević, orl. hirurg

Radno iskustvo: Od 1989. godine zaposlen na ORL odelenju instituta za majku i dete “Dr Vukan Cupic” (vise od 15000 operacija) Završio kurs laserske hirurgije u...

Ass. dr Ljiljana Čvorović, otohirurg

Radno iskustvo: Kliničko- bolnički Centar “Zemun” od 2000, Šef Odeljenja otorinolaringologije. Klinički asistent na katedri otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2011. Klinika za ORL...

Prof. dr Milan Jovanović, orl hirurg

Radno iskustvo: Medicinski fakultet, nastavna baza KBC Zemun u službi za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom od 1989. Načelnik Klinike za Hirurgiju KBC Zemun i Šef odeljenja...

Prof. dr Rade Kosanović, orl hirurg

Za asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu u Beogradu je izabran 1992.godine. Od 1994.godine je u zvanju asistenta. Reizabran je u zvanje asistenta 1998. godine....

Dr Branimir Žutić

Završio je Osnovnu školu Vuk Karadžić kao vukovac, a zatim IX beogradsku gimnaziju kao odličan učenik; Godine 1968. upisuje Medicinski fakultet u Beogradu koji završava sa visokim prosekom (8.6), i u najkraćem roku završava studije (diplomirao je januara 1974);