Dr Zoran Spasić, grudni hirurg

Dr Zoran Spasić, grudni hirurg, Smederevska Palanka, 19.07.1967. Upisao medicinski fakultet u Beogradu 1987/88. g, diplomirao 29.10.1993. g. sa ocenom 10 (deset). Prosečna ocean na studijama 8.26 (osam dvadeset šest), stekao zvanje doktor medicine.

Dr Aleksandar Ristanović, grudni hirurg

Radno iskustvo: 1993 - 1994 - Opšti lekarski staž OB Užice, 1995 - 2000 - Specijalizacija iz grudne hirurgije, Vojnomedicinska akademija Beograd, 2000 - 2005 - Načelnik...

Mr sci. med. dr Petar Vukićević, kardiohirurg

Radno iskustvo: 1997 - Volonter, kao student V godine medicine - Klinika za kardiohirurgiju - Institut za kardiovaskularne bolesti „ Dedinje ” 2000 - 2001 -...

Prof. dr Vojkan Stanić, grudni hirurg

Obrazovanje: 1987 - Položio specijalistički ispit iz grudne i kardiovaskularne hirurgije 1995.godine - Odbranio doktorsku disertaciju u Vojnomedicinskoj akademiji 1976 - Diplomirao na medicinskom fakultetu u...

Prof. dr Dragan Subotić, grudni hirurg

Radno iskustvo: Klinika za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 1985., direktor Klinike za grudnu hirurgiju KCS, načelnik I hirurškog odeljenja na Klinici za grudnu...