Dr med. Jadranka Mitrović, klinički biohemičar

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Šef biohemijske laboratorije Stručna usavršavanja: Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo – sekcija za kliničku biohemiju 2. Komora biohemičara Srbije Naučni i stručni...

Dr Irena Micković, socijalna medicina

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Titšova Služba socijalne medicine Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Dr Goran Milošević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Lekar na specijalizaciji Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Dr Ana Mandraš

Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com

Dr Ivana Gojković, lekar na specijalizaciji

Obrazovanje: – April 2009. – Započeta specijalizacija iz pedijatrije; – Septembar 2005. – Položen stručni ispit za doktora medicine; – Septembar 2004. – Upisane poslediplomske studije na...

Dr Živko Budišin, transfuziolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1980. g. Specijalista transfuziologije od 1990.g. Radio u Institutu za transfuziju krvi Srbije od 1982. g. kao:...

Dr Svetlana Buljugić, klinički lekar

Radno iskustvo: Lekar UDK Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Maja Bijelić

Lekar na specijalizaciji, UDK Tiršova Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čekamo biografiju

Doc. dr Ljiljana Jemuović, infektolog

Radno iskustvo: 2001. - 2014. - Roche d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Beograd 1987. - 2001. - Institut za infektivne i tropske bolesti, KC Srbije, Bulevar...

Prof. dr sci. Svetlana Nikolić, infektolog

Radno iskustvo: Klinika za infektivne bolesti Klinički centar Srbije Dugogodišnji načelnik odeljenja neuroinfekcija Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2002. godine Pored redovne nastave studentima medicine, učestvuje...