Biljana Macanović, biolog

Srednje obrazovanje Medicinska škola Nadežda Petrović–Zemun, stečeno zvanje medicinska sestra-tehničar. Radno iskustvo kao profesor biologije u periodu 2003/2006. Govori engleski jezik.

Dr Vesna Marinković-Mičić, anesteziolog, akupunkturolog

Rodjena je 1954. godine. Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu završila u 22. godini života i postala najmladji doktor u svojoj generaciji. Zatim je završila specijalizaciju iz anesteziologije i u hirurškim salama provela skoro petnaest godina. Ovde je počeo njen profesionalni život ali i još mnogo više njeni profesionalni i ljudski ideali.

Dr Bojana R. Lakić

Maturirala u Gimnaziji Sveti Sava u Beogradu, na prirodno- matematičkom smeru i završila Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.37; Upisala specijalističke akademske studije iz oblasti imunologije. Edukovana iz predhospitalnog zbrinjavanja urgentnih stanja.

Dr Jelena Gegić-Savić

Završena Srednju medicinsku školu u Beogradu, smer pedijatrijski tehničar i Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.66; Završila seminar iz kardiopulmonarne cerebralne reanimacije.

Prof. dr sc. Branislava Brkić, biohemičar

Naučni savetnik Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesor novog Medicinskog fakulteta - US Medical School u Beogradu. Oblast rada, medicinska biohemija. Bila je direktor Centra laboratorijske dijagnostike KBC...

Dr Miodrag Živković

Primarijus, specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog (specijalista Vojnomedicinske akademije, Beograd); Dugogodisnji univerzitetski predavač medicinske i kineziološke fiziologije; Autor više od 80 naučnih i stručnih publikacija.