Dr Tatjana Zečević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Đorđe Topličić

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Vladimir Stranjanac

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Miona Stojanović Milosavljević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Borko Stojanović

Biografija: 2013. – Specijalizacija iz Dečje hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2013. – Doktoske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Rekonstruktivna hirurgija 2001. – 2008....

Dr Petar Salević

Biografija: Rođen 30.05.1987. godine u Čačku, gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao 2006., a završio juna2012. godine sa...

Dr Vladimir Radlović

Biografija: Rođen 09.05.1978. u Beogradu. Od avgusta 2007. u radnom odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Od aprila 2010. na specijalizaciji iz dečje hirurgije. Članstvo u...

Dr Selena Purić Racić

Biografija: Mart, 2007 – Završen Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Oktobar, 2009 – Jun, 2010 – Diplomske akademske studije – master, Menadžment u sistemu zdravstvene...

Dr Đorđe Nedeljković

Biografija: Rođen u Beogradu 1.5.1980. godine. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu januara 2006 godine. Od 2009. godine radi kao lekar Univerzitetske dečje klinike...

Dr Saša Milivojević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)