Prim. dr sc. Dušanka Mandić

Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1963./64. godine, a diplomirala oktobra 1969. godine. Nakon obaveznog lekarskog staža radi od 1970. do 1978. god. u Bosanskoj Gradišci gde osniva službu medicine rada. Od 1978. do 1988. god. radi u Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu ''Dr Dragomir Karajović'' KCS, Beograd, zatim od 1988. do 1999. god. u Saveznom zavodu za zaštitu i unapređenje zdravlja, Beograd gde je bila "FOCAL POINT" za medicinu rada Jugoslavije sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.

Doc. dr sc. Živko Perišić

Rodjen 1956. godine. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1975. godine, a diplomirao 10.09.1980 godine (studirao 4 godine i 11 meseci), sa srednjom ocenom 9,06. U toku studija četiri godine radio kao demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom. Pored toga bio je odgovorni urednik Medicinskog podmlatka, stručnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Dr Dejan Stevanović, dečiji psihijatar

Radno iskustvo: 2013 - Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, Srbija 2008-2013 - Opšta bolnica Sombor; specijalizant, dečiji psihijatar 2006-2008 - Dom Zdravlja...

Prof. Dr sc. Slobodan Savić, spec. sudske medicine

Rođen 23. jula 1957. godine u Zagrebu. Od 1983. godine radi na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U novembru 1985. godine odbranio je magistarski rad sa naslovom "Smrtne povrede u domaćinstvu". Doktorsku disertaciju sa naslovom "Sudskomedicinske karakteristike samoubistva muškaraca" odbranio 9. juna 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sudska medicina izabran je 4. aprila 2007. godine. Od novembra 2008. godine učestvuje i u izvođenju nastave iz predmeta Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Vesna Marinković-Mičić, anesteziolog, akupunkturolog

Rodjena je 1954. godine. Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu završila u 22. godini života i postala najmladji doktor u svojoj generaciji. Zatim je završila specijalizaciju iz anesteziologije i u hirurškim salama provela skoro petnaest godina. Ovde je počeo njen profesionalni život ali i još mnogo više njeni profesionalni i ljudski ideali.

Dr Borko Stojanović

Biografija: 2013. – Specijalizacija iz Dečje hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2013. – Doktoske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Rekonstruktivna hirurgija 2001. – 2008....

Puk. prof. dr sc. Živorad Maličević, neurofiziolog

Pukovnik vanredni profesor dr sc. med. Živorad M. Maličević rođen je 1952. godine u Čelincu (BiH). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, gde je 1971. godine upisao Medicinski fakultet i diplomirao 1976 godine sa prosečnom ocenom 8.96.

Dr Đorđe Nedeljković

Biografija: Rođen u Beogradu 1.5.1980. godine. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu januara 2006 godine. Od 2009. godine radi kao lekar Univerzitetske dečje klinike...

Dr Saša Milivojević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Aleksandra Bajić, lekar opšte medicine

Radno iskustvo: Lekar ženske omladinske fudbalske reprezentacije Srbije, 2010-2011. U Bel Medic-u od 2011. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008. Specijalističke akademske studije iz ishrane, Medicinski fakultet...