Dr Goran Milošević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Lekar na specijalizaciji Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Dr Svetlana Marković – Klipa, urgentna medicina

Radno iskustvo: Dom zdravlja Voždovac, 1985 - 1986. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, 1986. do danas - obavljala poslove lekara u ekipi za pružanje hitne...

Dr Vladimir Radlović

Biografija: Rođen 09.05.1978. u Beogradu. Od avgusta 2007. u radnom odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Od aprila 2010. na specijalizaciji iz dečje hirurgije. Članstvo u...

Puk. doc. dr sc. Veljko Todorović, toksikolog

Rodjen 1951. godine. Završio Medicinski fakultet u Beogradu 1976. a specijalizaciju iz interne medicine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1985. godine. Od aprila 1999.obavljao dužnost načelnika Klinike za urgentnu i kliničku toksikologiju i farmakologiju Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA. Krajem 1988.g. i početkom 1989.g. je proveo dva meseca na stručnom usavršavanju u Vojnomedicinskoj akademiji u Lenjingradu iz problematike vojne toksikologije.

Prof. dr Darko Nožić, infektolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija,načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti od 2007. Redovni je profesor za predmet Infektivne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji, a predavač istog predmeta...

Dr Vladimir Stranjanac

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Lana Restović Matić, lekar opšte medicine

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu. Čeka se biografija

Dr Selena Purić Racić

Biografija: Mart, 2007 – Završen Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Oktobar, 2009 – Jun, 2010 – Diplomske akademske studije – master, Menadžment u sistemu zdravstvene...

Prof. Dr sc. Slobodan Savić, spec. sudske medicine

Rođen 23. jula 1957. godine u Zagrebu. Od 1983. godine radi na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U novembru 1985. godine odbranio je magistarski rad sa naslovom "Smrtne povrede u domaćinstvu". Doktorsku disertaciju sa naslovom "Sudskomedicinske karakteristike samoubistva muškaraca" odbranio 9. juna 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sudska medicina izabran je 4. aprila 2007. godine. Od novembra 2008. godine učestvuje i u izvođenju nastave iz predmeta Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Svetlana Pejić Gerić, specijalista opšte medicine

Od kada je počela sa posebnim režimom ishrane i izgubila višak kilograma voditeljka emisije Žene, Nataša Ristić, vidno je promenila svoj fizički izgled jer...