Home Ostale kategorije

Ostale kategorije

Šok

Šok je složen i nedovoljno razumljiv sindrom, koji se nemože precizno definisati. Međutim iz praktičnih razloga, šok treba smatrati kao poremećaj cirkulacije, koji dovodi do neefikasne ili kritično smanjene perfuzi je vitalnih organa, i do sistemskih posledica u širokim razmerama.

Temperatura /opšta razmatranja/

Telesna temperatura normalno podleže individualnim varijacijama, isto kao što se menja usled fizioloških faktora. Prolazno povišenje temperature može biti prouzrokovano naporom, varenjem, naglim porastom temperature okoline i uzbuđenjem (npr. lekarski pregled). Neznatno povišenje telesne temperature događa se za vreme menstrualnog ciklusa u toku ovulacije i u prvom tromesečju trudnoće. Normalna dnevna varijacija temperature može biti veća od 2°F. Temperatura je najniža rano ujutru, a najviša kasno po podne.

Bol

Reakcija na bol, kao funkcija viših centara, ekstremno je promenljiva i zavisi od brojnih faktora, Kad god je moguće, treba odrediti primarnu etiologiju (npr. infekcije, toksini) i pat'ogenezu bola (npr. inflamacija, ulceracija, distenzija, anoksija, spazam).

Lekovi koji se upotrebljavaju u alergičnim oboljenjima

Mnoge alergične reakcije su posledica oslobađanja histamina iz telesnih depoa. Zbog toga, lečenje alergije može da se sastoji u davanju lekova koji (1) sprečavaju dejstvo histamina (antihistaminici); (2) izazivaju efekte suprotne histaminu (adrenalin, efedrin i srodni simpatomimetični lekovi); ili (3) prigušuju alergisku inflamatornu reakciju (kortikosteroidi).

Specijalistička ordinacija Pulmonova

Osnovna delatnost Specijalističke ordinacije Pulmonova je dijagnostika i lečenje akutnih i hroničnih bolesti pluća i disajnih puteva, kao i posledica koje nastaju u drugim organima usled plućnih oboljenja.

Specijalistička ortopedska ordinacija Dr Slavković

Specijalistički ortopedski pregledi, konsultativni i konzilijarni pregledi, merenje, aplikacija i ocena ortopedskih pomagala, edukacioni program (saveti, pokazivanje, predavanje), ortopedsko-terapijske procedure kod bolnih stanja kičmenog stuba, terapija trombocitima bogatom plazmom …

Poliklinika Nera

Poliklinika Nera misli na vas. Specijalisticki pregledi, povrede, stanje posle šloga, diskushernija, ožiljci, biohemiske analize, hormoni ...

Ordinacija Divina

Ako imate bilo koji medicinski problem možete nam se obratiti da vam pomognemo

Anafilaktične reakcije (anafilaktični šok)

Anafilaktične reakcije su slične šoku, često su fatalne a pojavljuju se za nekoliko minuta posle primene stranog seruma ili leka. Mada ponekad ne postoje pozitivni anamnestički podaci o prethodnoj izloženosti stranim supstancama, ove akutne reakcije bez sumnje nastaju usled stvorene hipersenzitivnosti. Anafilaktične reakcije mogu nastati posle injekcije seruma, penicillina i drugih antibiotika, praktično u svim ponovljenim davanjima dijagnostičkih i terapiskih agensa. Anafilaksa se može retko javiti posle uzimanja hrane ili oralne primene lekova.

Serumska bolest

Serumska bolest je sistemska alergiska reakcija koja se javlja za 1-3 nedelje posle injekcije stranog seruma (npr. tetanusnog ili difteričnog anatoksina). Manifestuje se slabošću, temperaturom, urtikarijom, petehijalnim ili generalizovanim rašom, limfadenopatijom, bolovima u skeletnim mišićima, gađenjem, povraćanjem i ...