Masne ćelije

Masne ćelije (adipociti)

Masne ćelije, adipociti, neko ih zove lipociti, osnovni su gradivni element masnog tkiva. Tkivo uopšte je skup specijalizovanih ćelija sa istom funkcijom i istog porekla.
Kortikosteroidi

Kortikosteroidi

Kortikosteroidi su hormoni koje stvara ljudski organizam. Za pravljanje lekova se veštački sintetizuju. Efikasni su ali sa mnogobrojnim lošim dejstvima pa ih treba koristiti više nego restriktivno. Oprezno korišćenje uz uputstva i kontrolu dobrog stručnjaka su imperativ.

Dobre i loše strane imunoterapije u lečenju raka

Imunoterapija je jedan od najnovijih načina medicine u borbi protiv raka i način da se pokrenu prirodni odbrambeni mehanizmi tela da bi se borilo...

Da li je kravlje mleko dobro za zdravlje?

Malo je preterano reći da je sve suprotno od onoga što su nam govorili, ali ima i takvih naslova i istraživanja. Studija, koja je pratila...

Osteoporoza, neke dileme

Osteoporoza je bolest kostiju. Starenje, pol, ali i neki drugi faktori o kojima ćemo govoriti, izazivaju gubitak čvrstine kostiju pa može doći do pojave...