Dobre i loše strane imunoterapije u lečenju raka

Imunoterapija je jedan od najnovijih načina medicine u borbi protiv raka i način da se pokrenu prirodni odbrambeni mehanizmi tela da bi se borilo...

Da li je kravlje mleko dobro za zdravlje?

Malo je preterano reći da je sve suprotno od onoga što su nam govorili, ali ima i takvih naslova i istraživanja. Studija, koja je pratila...

Osteoporoza, neke dileme

Osteoporoza je bolest kostiju. Starenje, pol, ali i neki drugi faktori o kojima ćemo govoriti, izazivaju gubitak čvrstine kostiju pa može doći do pojave...