Home Otorinolaringologija

Otorinolaringologija

Otorinolaringologija prof. Dergenc

ORL ordinacija Dergenc - Dijagnostika i lečenje oboljenja nosa i paranazalnih šupljinma: (alergijski rinitis, devijacija nosne pregrade, polipi nosa ...) ...

Specijalna bolnica Dr Žutić

U jesen 2004. otvara svoju privatnu ORL bolnicu u kojoj stvara uslove za rad i za boravak pacijenata kakve je oduvek želeo da ima....

Specijalistička ORL ordinacija Eurosleep

Eurosleep je specijalizovana ustanova za kompletno (funkcionalno) ispitivanje, dijagnostiku, konzervativno i hirurško lečenje otorinolaringoloških (ORL) oboljenja

Dr Miloš Švraka, otorinolaringolog

Specijalistička ordinacija za lečenje bolesti uva, grla i nosa ORL MEDIC je osnovana 2009. godine. Osnivač i vlasnik je dr Miloš Švraka, pr., specijalista otorinolaringologije. Dr Švraka je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1995. godine a specijalizaciju iz otorinolaringologije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Dr Dušan Pavlović, specijalista ORL

Rodjen u Beogradu. Iskustvo stekao na Vojnomedicinskoj akademiji. Kao mlad doktor odlazi u Englesku na usavršavanje iz dijagnostickih metoda vezanih za ispitivanje sluha.

Strana tela u disajnim putevima i ezofagusu

Strana tela mogu dospeti u larinks, bronhe i ezofagus, najčešće za vreme jela, prilikom naglih inspiracija izazvanih, iznenađenjem, zbog nepažljivog držanja raznih predmeta u ustima, kao i kod osoba u besvesnom stanju. U 8O% slučajeva stranih tela u disajnim putevima ili u ezofagusu, radi se o bolesnicima mlađim od 15 godina. Kod odraslih u većini slučajeva strano telo je veći zalogaj ili kost koji dospevaju u ezofagus usled žurbe prilikom jela ili usled smanjenja normalnih senzacija osoba koje nose totalne zubne proteze.

Traheotomija

Postoje 4 indikacije za traheotomiju: (1) opstrukcija respiratornih putcva u nivou larinksa ili iznad njega (2) stanja kod kojih je bolesnik nesposoban da iskašljava traheobronhijalni sekret; (3) slučajevi kad je traheotomija neophodna za davanje endotrahealne anestezije; (4) slučajevi kad je neophodno isključiti larinks iz funkcije da bi se omogućilo lečenje pojedinih bolesti larinksa.

Tumori larinksa

Tumori larinksa mogu biti benigni i maligni. I jedni i drugi manifestu ju se sličnim simptomima i mogu postojati istovremeno. Simptomi zavise od veličine i.lokacije tumora, bez obzira da li je benigan ili maligan.

Hronični laringitis

Hronična inflamacija sluzokože larinksa može biti posledica brojnih uzroka: recidivirajućih akutnih laringita, dugotrajnih naprezanja vokalnog aparata vrlo glasnim govorom, ili pevanjem, dugotrajnog udisanja iritirajućih gasova i para (uključujući i pušenje), kroničnih infekcija sinusa i farinksa, sifilisa i tuberkuloze (danas retko), alergije i nekih bolesti praćenih hipometabolizmom. Glavni simptom je dugotrajna promuklost.

Akutni laringitis

Akutna inflamacija laringealne sluzokože izazvana bakterijskom ili virusnom infekcijom može se javiti izolovano ili udružena sa akutnim rinitom, faringitom i traheitom. Može se takođe javiti u toku influence, morbila ili difterije, ili kao posleđica udisanja iritirajućih gasova.