Ass. dr Vera Zdravković, pedijatar, endokrinolog

Biografija: 2002-2005 Postdiplomske studije, Toronto, Kanada Magistarska teza: Randomizirana placebo kontrolisana klinička studija sa pioglitazonom radi poboljšanja metaboličke kontrole kod adolescenata sa Dijabetes melitusom tip...

Doc. dr Veselin Vušurović, pedijatar, neonatolog

Biografija: Rođen 13.07.1956. g u Cetinju. Gimnaziju završio u Kotoru. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomiraoe 1981.g. završio specijalizaciju iz pedijatrije 1990. g,...

Dr Goran Vukomanović, pedijatar, kardiolog

Biografija: Prvu godinu Medicinskog fakulteta u Beogradu upisao školske 1985/86. godine, a završio ga, u roku, 28.02.1991. sa srednjom ocenom 9,68. Dobitnik godišnje nagrade Srpskog...

Prof. dr Dejan Škorić, pedijatar, hematolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Igor Stefanović, pedijatar, kardiolog

Biografija: Rođen 31.05.1979. god. u Aleksandrovcu Župskom. Osnovnu i srednju školu završio u Alekandrovcu, sa nagradom “Vuk Stefanović Karadžić”. Medicinski fakultet u Beogradu završio...

Prof. dr Silvija Sajić, pedijatar, endokrinolog

Biografija: Rođena 1955. g. upisala Medicinski fakultet 1974. g., završila 1980. g. sa prosečnom ocenom 9,70,. Zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu od...

Ass. dr Predrag Rodić, pedijatar, hematolog

Biografija: Rođen 14.3.1976. godine, u Šapcu. 2002. završio Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,37 2003 – 2004. Obavezni lekarski staž na Kliničkom...

Dr Nina Ristić, pedijatar

Univerzitetska dečija klinika Tiršova Endoskopiski kabinet, hepatobilijarna oboljenja Oblast delatnosti: Gastroenterohepatologija Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo 2. Lekarska komora Beograd Naučno-istraživačka delatnost: Epidemiologija – treća godina doktorskih...

Dr Dragana Ristić, pedijatar

Biografija: Rođena sam u Prištini. Osnovnu i srednju školu završila sam u Lipljanu odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini završila sam 1990. godine...

Dr Mišela Raus

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)