Hronični medijastinitis

Hronični medijastinitis kao najčešći uzrok, prema učestalosti, ima histoplazmozu, tuberkulozu i sarkoidozu. Na granulomatozni i fibrozni medijastinitis otpada 10% svih medijastinalnih lezija.

Akutni medijastinitis

Akutno zapaljenje medijastinuma - akutni medijastinitis - može da nastane sekundarno kao posledica traumatske perforacije jednjaka ili traheje ...

Pneumomedijastinum (Medijastinalni emfizem)

Prisustvo slobodnog vazduha u medijastinumu - pneumomedijastinum - je sekundarna posledica rupture intratorakalnog dela jednjaka ili nekog dela disajnih puteva ili kao posledica intersticijalnog emfizema pluća.

Tumori medijastinuma

Patološkoanatomske strukture - tumori medijastinuma - vrlo često ostaju klinički "nemi", tj. ne daju simptome sve dok ne dostignu znatne razmere.

Traumatski pneumotoraks

Traumatski pneumotoraks koji nastaje usled povrede pluća pri pleuralnoj punkciji ili kao posledica laceracije pluća (fragmentima polomljenih rebara, metkom itd.) ...

Spontani pneumotoraks

U pogledu etiologije u 90% slučajeva spontani pneumotoraks ima nepoznat uzrok dok u ostalim slučajevima može da nastane sekundarno kao posledica oboljenja pluća.

Hemotoraks

Hemotoraks (prisustvo krvi u pleuralnoj duplji) nastaje najčešće kao posledica traume. Klinički nalaz je isti kao kod bilo koje vrste pleuralnog izliva.

Hidrotoraks (Hydrothorax)

Pod nazivom hidrotoraks podrazumeva se uglavnom nagomilavanje serozne tečnosti u pleuralnoj duplji čija je specifična težina manja od 1015 a sadržaj belančevina ispod 3 g na 100 ccm (transudat).

Empijem pleure (netuberkulozni)

Empijem pleure (netuberkulozni) - akutno zapaljenje pleure i stvaranje pleuralnog eksudata mogu da nastanu kao posledica:

Pleuritis sa izlivom (pleuralni izliv)

Pleuritis sa izlivom (pleuralni izliv) podrazumeva prisustvo bilo kakve tečnosti u pleuralnoj duplji bilo da se radi o transudatu ili eksudatu.