Dijagnostički centar Hram

Dijagnostički centar Hram

DC Hram je specijalizovana ustanova za preglede na magnetnoj rezonanci, skeneru i ultrazvuku, svi pregledi su bezbolni, a u narednom periodu će razvijati posebne centre za demenciju, bolesti dojki, sportske povrede i menadžerske bolesti.
Dr Gradimir Dragutinović

Dr Gradimir Dragutinović, radiolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerzieta u Beogradu 1975. godine. Od 1977. godine radi u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Specialista je iz oblasti radiologije i radioterapije na Medicinskom fakulettu u beogradu i na Vojno Medicinskoj akademiji Beograd od 1982. godine.

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Paster

Laboratorija Paster spada u red najmodernijih medicinskih ustanova u Beogradu, gde se svakoga dana obave analize i pregledi za preko 200 pacijenata.

Dr Živana Stevančević, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba Radiologije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Sandra Nedović, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Dr Marija Mandić, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Služba radiologije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na...

Mr sci dr Goran Đuričić, radiolog

Radno iskustvo: Dijagnostički centar Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, od 2003. Obrazovanje: Medicinski fakultete Univerziteta u Beogradu Specijalsita radiologije od 2009. Profesionalna članstva: 2001 - Članstvo u SLD 2010...

Dr Polina Pavićević, radiolog

Radno iskustvo: 1994, u stalnom random odnosu na UDK u Beogradu, na odeljenju Radiološke dijagnostike. 2011. - asistent saradnik na radiološkoj katedri Medicinskog fakulteta...

Prim. dr Slobodan Ćirković, neuroradiolog

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirao 1981. godine Položio specijalistički ispit iz radiologije, Institut za radiologiju VMA, 1991. godine Subspecijalizacija iz neuroradiologije, od 1991. do 1994. godine Sertifikat...

Dr Jesenka Grebenarević, radiolog

Radno iskustvo: KBC Zvezdara od 1987.-2001. godine Institut za Ortopediju i Hirurške bolesti "Banjica", od 2001. načelnik Radiologije U Bel Medic-u je od osnivanja, 1995. godine Obrazovanje: Medicinski...