Rheuma Praxis (reumatologija)

Dijagnostika, lečenje i terapija reumatskih bolesti, artroze, reumatoidni artritis, ostali artritisi, sistemske bolesti vezivnog tkiva, giht.

Bivalos (stroncijum-ranelat)

Bivalos (stroncijum-ranelat) se koristi kod postmenopauzalnih žena i odraslih muškaraca, sa visokim rizikom od pojave fraktura, kod kojih nije moguće primeniti drugu terapiju odobrenu za lečenje osteoporoze usled, na primer, postojanja kontraindikacija ili netolerancije. Kod postmenopauzalnih žena, stroncijum-ranelat smanjuje rizik od pojave fraktura pršljenova i kuka.

Alopurinol

Alopurinol smanjuje stvaranje i koncentraciju mokraćne kiseline u plazmi i tkivima, kao i njeno izlučivanje u mokraći. Alopurinol se koristi za sprečavanje nastanka gihta pri kom organizam proizvodi velike količine mokraćne kiseline, sprečavanju stanja povezanih sa povećanom koncentracijom mokraćne kiseline u organizmu uključujući, kamen u bubregu i određene vrste bubrežnih oboljenja.

Tedonal

Tedonal je antireumatska mast namenjena za lokalnu primenu sa analgetskim rubefacijentnim i blagim anestetičkim dejstvom.

Prof. dr Nemanja Damjanov, internista, reumatolog

Radno iskustvo: 1982. - 1984. - House Physician, Institute of Rheumatology, Belgrade, Yugoslavia 1984. - 1988. - Resident, Institute of ...

Prof. dr Ljiljana Pavlica, internista, reumatolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju od 1989. do 2009. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1973. godine Specijalizacija iz interne medicine na...

Prof. dr Milan Petronijević, internista, reumatolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija od 1996. Načelnik 1. Odelenja Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju od 2011. Načelnik Kabineta i funksijske dijagnostike Klinike za reumatologiju i kliničku...

Prof. dr Dušan Stefanović, internista, reumatolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija od 1987, načelnik Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju od 2006. Redovni profesor i šef katedre interne medicine od 2005. Koordinator centra za...

Opšti principi u reumatologiji

Oboleli zglob imobilisati u takvom položaju koji će kasnije u slučaju potpunog gubitka pokretljivosti zgloba, omogućiti najoptimalniju funkciju ekstremiteta. Kod deformantnih tipova artrita, odmah po prolasku akutne faze započeti aktivne vežbe ili pasivnu mobilizaciju u granicama tolerancije u cilju prevencije deformiteta i očuvanja pokretljivosti zgloba.

Vegenerov (Wegenerov) sindrom

Wegenerovim sindromom nazivamo generealizovani progresivni granulomatozni poremećaj nepoznate etiologije koji se klinički manifestuje sinuzitom, pulmonalnom inflamacijom, različitim simptomima koji se javljaju kao posledica generalizovanog arterita, i u terminalnoj fazi renalnom insuficijencijom.