Prof. dr Zoran M. Džamić, urohirurg

Prof. dr Zoran M. Džamić, 13.11.1960, Beograd, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine. Na Klinici za urologiju KCS u Beogradu...

Prof. dr Miodrag Aćimović, urohirurg

Prof. dr sci. med. Miodrag Aćimović, specijalista urologije; Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije; Privatna praksa: Opšta bolnica Medicinski Sistem Beograd. Lični podaci: Datum...

Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić, urohirurg

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1969. godine. Od 1970. godine radi kao asistent pripravnik na Institutu za Histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta...

Dr Uroš Kenić, urohirurg

Dr Uroš Kenić je diplomirao 2005.god., na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od kad sistematski osvaja i izvodi napredne urološke tehnike i sprovodi moderni...

Polimedic

Dijagnostika i lečenje oboljenja bubrega, uretera, mokraćne bešike i prostate. Dijagnostika i lečenje seksualne disfunkcije. Ispitivanje i lečenje muškog steriliteta /spermogram i spermokultura/, priprema...

Uromedica

Specijalistički pregledi, ultrasonografija abdomena, ultrasonografija skrotuma, trus prostate, systoscopija, urethroscopia, biopsija prostate, eho gl. mammae, frenulotomija ...

Dr Aleksandar Magdelinić, urolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinski centar u Podgorici, sanitetski oficir. Od 2004. do 2008. obavljao dužnost načelnika Centra za hitnu pomoc u VMC-u Podgorica. Od 2013. do polovine marta...

Dr Vladimir Bančević, urolog

Radno iskustvo: Stalno zaposlen kao specijalista urologije u Klinici za urologiju VMA. Obrazovanje: 2000 - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu 2007 - Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija u...

Dr. Sreten Jovanović, urolog

Radno iskustvo: Od 1996 radi na klinci za urologiju KBC ''Dr Dragiša Mišović'' - Beograd. Dvonedeljno usavršavanje tokom 2000 god. na klinci za Urologiju bolnice...

Dr Živko Soldatović, urolog

Radno iskustvo: Belmedic od 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. Specijalizacija iz urologije na Vojnomedicinskoj akademiji 2007. Publikacije: Objavio je 3 naučna rada u stručnim časopisima Pogledajte...