Home Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija

Prof. dr Lazar Davidović, vaskularni hirurg

Dr Lazar B. Davidovic po nacionalnosti Srbin, je roden 6-og marta 1958. godine u Zemunu. Osnovnu školu je završio u Surcinu, a gimnaziju u...

Dr Predrag Matić, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: Ustanova gde je zaposlen: Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje», Klinika za vaskularnu hirurgiju, Specijalista opšte hirurgije u Klinici za vaskularnu hirurgiju Instituta za...

Dr Dario Jocić, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 02.1997. - 11.2004. KBC Zemun, odeljenje opšte hirurgije od 12.2001. Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", Klinika za Vaskularnu hirurgiju, Beograd Obrazovanje: 1995. Diplomirao na Medicinskom fakuletetu...

Dr Ivan Marjanović, opšti i vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 2005. - 2012. član vaskularnih hirurga na Vojno-medicinskoj akademiji, Načelnik Kabineta za vaskularnu hirurgiju SP VMA Od 2004. - Hirurg sa punim radnim vremenom...

Dr Todor Juloski, vaskularni hirurg

Profesionalno iskustvo: Načelnik odeljenja Opšte hirurgije u KBC Zvezdara u Beogradu od 2002. godine U periodu od 1980.do 2000. godine radio kao šef Odseka za...

Doc. dr Petar Popov, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: Institut za Kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”, klinika za vaskulanu hirurgiju 1987. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, asistent na katedri hirurgije sa anesteziologijom od 2000. Obrazovanje: Medicinski fakultet...

Doc. dr Goran Vučurević, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 1983-1986 Opšta bolnica Trebinje 1986-1992 VMA, Belgrade 1993- IKVB Dedinje, Beograd, Klinika za vaskularnu hirurgiju (preoperativna i postoperativna briga o pacijentu; asistira u oko 9000...

Prof. dr Nenad Ilijevski, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 1985 - diplomirao na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je demonstrator iz predmeta biofizika i patološka anatomija, kao i...

Prof. dr Dušan Velimirović, vaskularni, kardio hirurg

Biografski podaci: 1972. god. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Specijalistički staž iz opšte hirurgije je obavio na II Hirurškoj Klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu...

Prof. dr Božina Radević, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 1985 Redovni profesor hirurgije i šef katedre hirurgije, Medicinski fakultet u Tuzli 1998 - 2003 Redovni profesor hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u...