Ass. dr Branislav Trifunović, dečiji i plastični hirurg

0
40

Dr Branislav Trifunović, specijalista dečije hirurgije, Specijalista plastične I rekonstruktivne hirurgije

Kratka biografija: Rođen u Vukovaru, Hrvatska, 20.07.1971. 2010 Završio specijalizaciju iz Plastične I rekonstruktivne hirurgije sa odličnom ocenom; Decembar 2010 – Završni ispit specijalizacije iz Dečije hirurgije sa odličnom ocenom

– 2005 – Magistarski rad: Uticaj patoanatomskih promena kod urođenog rascepa primarnog nepca na izbor operativne tehnike. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
– 1998-2005 – Magistarske studije iz Hirurške anatomije, medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
– April 2004 – Započeo drugu specijalizaciju iz Plastične hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
– Novembar 2003 – Završni ispit specijalizacije iz Dečije hirurgije sa ocenom odličan
– 1998- 2003 – Specijalističe studije iz Dečije hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
– 1998 – Položio dršavni ispit za Doktora medicine sa ocenom odličan
– 1997/98 – Obavio opšti lekarski staž kao stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu
– Maj 1997 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
– 1990-1997 – Studirao Medicinski fakultet u Beogradu po planu šestogodišnjih studija
– 1998-1990 – Srednja medicinska škola u Novom Sadu
– 1996-1998 – Srednja škola usmerenog obrazovanja u Šidu
– 1978-1996 – Osnovna škola u Tovarniku kod Vukovara

Dodatna edukacija:

CME (Continuing Medical Education) sertifikovani kursevi:
Decembar 2009 – Mart 2010
Stručno usavršavanje u trajanju od 3 meseca iz oblasti plastične i dečije hirurgije na “Showa Univerzitetu” u Tokiju, Japan.
Novembar 2006 -“Laser training course: Certificate of competence” Laser training courses department- Florence,Italija.
Mart-Septembar 2006 – Stručno usavršavanje u trajanju od 6 meseci u Univerzitetskoj dečijoj bolnici “Aghia Sophia”, Atina, Grčka
Jun 2005 -„Live Rhinosurgery training course” organizovano od strane ERS (European Rhinologic Society).
Predavač i demonstrator: Prof dr Wolfgang Pirsig (Nemačka).
Oktobar 2004 -„First functional and aesthetic nasal surgery course” Organizovan od strane ERS (European Rhinologic Society) iEUFOS (European federation of oto-rhino-laringological society).
Predavači i demonstratori: Prof dr Egbert H. Huizing
(Holandija) i Prof dr Wolfgang Pirsig (Nemačka).
Oktobar 2004 -„Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies”
Organizovan od strane: Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavač i demonstartor: Prof dr Alberto Penja (SAD)
Oktobar 2003 -„Course in microsurgery”
Organizovan od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Predavači i demonstratori: profesori Instituta za Neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije
Jun 2003 – “How to write scientific paper: from idea to realisation” Organizovan od strane Medicinskkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavač: Prof dr Eugenio Picano

Operacije i intervencije

Dečija plastična hirurgija:

– Intervencije u lokalnoj anesteziji, ušivanje i obrada rana
– Obrada i lečenje opekotina
– Rascepi usne i nepca
– Klempave uši
– Medijalne i lateralne ciste vrata
– Korekcije nosa (korekcija vrha nosa, alarnih hrskavica, septoplastika)
– Lečenje hemagioma i limfangioma
– Ginekomastija
– Anomalije šake (sindaktilije, polidaktilije…)
– Korekcije ožiljaka
– Mikrotije
– Prenatalno savetovanje trudnica vezano za urođene anomalije glave i vrata, rascepe usne i nepca, šake kod fetusa

Dečija hirurgija:
– Ingvinalne kile
– Nespušteni testis
– Operacija slepog creva i druge operacija na abdomen
– Varikocele
– Fimoze i adhezije

Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija odraslih
– Operacije nosa
– Klempave uši
– Operacije grudi (povećanje, smanjenje, podizanje)
– Ginekomastija
– Abdominoplastika
– Instilacija dermalnih filera u usne, obraze, bore….
– Korekcije ožiljaka
– Lečenje hemagioma i limfangioma

Biografija sa sajta MS Beograd