Dr Branislav Bane Jovanović, dečiji hirurg

0
33

Dr Branislav Bane Jovanović mr sci med, specijalista dečje hirurgije, laparoskopičar

Lični podaci: 11 Januara 1963., Beograd, Srbija; Oženjen, troje dece; Vojvode Stepe 323 MSB Opšta bolnica, 11000 Bg, Srbija

– 1981/2 Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma
– 1982 Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
– 1989 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57
– 1991 Započeo specijalizaciju iz dečje hirurgije
– 1996 Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

Zaposlenje:

– 1990 Primljen u radni odnos na određeno vreme kao klinički lekar Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
– 1991 apočeo specijalizaciju dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu

Specijalnost:

Opšta dečja hirurgija, laparoskopska dečja hirurgija, dečja abdominalna i septična hirurgija, dečja ortopedska traumatologija

Kursevi:

– 2001 Bazični laparoskopski kurs, YUEH, Beograd
– 2003 kurs pod nazivom : “Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije
– 2004 seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: “Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies” koji je vodio Prof dr Alberto Penja(SAD)
– 2004 International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Velika Britanija

Radovi:

– Publikovao četiri cela rada u časopisima indesiranim u MEDLINE-u, jedan ceo rad u zborniku nacionalnog skupa, 25 radova u izvodu zbornika međunarodnog skupa i 11 radova u izvodu zbornika nacionalnog skupa
– Postdiplomske studije završio u Julu 2010. magistarsku temu pod nazivom „Opravdanost laparoskopske apendektomije kod makroskopski normalnog izgleda crvuljka“ odbranio sa odličnim uspehom

– Biografija sa sajta MS Beograd