Decubitus

0
43

/Dekubit, rana od dugog ležanja/

Decubitus je poseban tip ulceroznih promena nastao usled pritiska kože usled dugog ležanja u krevetu. Dolazi do nedovoljne ishrane tkiva zbog dugog pritiska na odgovarajući deo tela. Najčešće je zahvaćena koža u predelu sakruma i bedra, ali se može videti i u okcipitalnom predeki, predelu ušiju, lakta i zglobova. Sreće se u starijih, paraliizovandh i debilnih bolesnika kojima nije ukazana dobra nega. Može da dođe i do umerene infekcije pritisnutog tkiva.

U dobre preventivne mere ubrajaju se: adekvatna nega i održavanje higijene kože. Koža i posteljno rublje moraju se održavati čisti i suvi. Bolesnici vezani za krevet moraju se često okretati u krevetu (najmanje svakog sata). Kao preventivne mere upotrebljavaju se gumeni jastupi i gumeni koturovi koji se podmeću na isturene delove tela.

Rana oštećenja se lece posipanjem antibiotskim prahom i adhezivnim zavojem (Gelfoam). Poodmakle promene zahtevaju hirurški način lečenja.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.