Dermatofitida

0
64

Suština dijagnoze

• Izražen pruritus u grupnim vezikulama koje zahvataju fleksorne strane prstiju i dlana.
• Gljivična infekcija ma gde na telu,obično na nogama.
• Trihofitinski kožni test je pozitivan.

Opšte shvatanje

Dermatofitida je senzitivna reakcija na aktivni fokus dermatofitoze bilo gde na telu, a obično na nogama. Kod primarnih lezija prisutne su gljive, ali se one ne nalaze kada je u pitanju dermatofitida. Najčešće su ugrožene ruke, ali se dermatofitida takođe može javiti i na drugim delovima tela.

Klinički nalazi

A. Simptomi i znaci: jedini simptom jesvrab. Promene se sastoje u grupnim vezikulama koje zahvataju površinu ten ara i hipotenara. Promene su okrugle, do 15 mm uprečniku, a javljaju se i sa strane i fleksornog dela prstiju. Nekada promene zahvatajui leđni deo ruke ili su čak i generalizovane.
B. Laboratorijski nalazi: kožni trihofitinski test je pozitivan, ali on može da bude pozitivan i u drugih poremećaja. Negativan trihofitinski test ide u prilog dermatofitidi. Mikroskopski pregled materijala uzetog iz promenjene kože potrebno je nekoliko puta ponoviti pre nego što se potvrdi dijagnoza dermatofitide.

Diferencijalna dijagnoza


Potrebno je razlikovati dermatofitidu od svih drugih oboljenja koja dovode do vezikularnih erupcija na rukama, naročito od kontaktnog dermatitisa, dishidroze, i lokalizovanog oblika atopičnog dermatitisa.

Preventivne mere

Gljivična infekcija se mora lečiti rano i adekvatno i sprečiti povratak oboljenja.

Lečenje

Lečenje se preduzima na osnovu tipa dermatitisa. Primarni focus se leci griseofulvinom ili lokalnim merama kao što su opisane kod dermatofitoze. Intraglutealna injekcija 40—60 mg triamcinolon acetonida može da spreči erupciju dok se u isto vreme uzročni faktor kontroliše.

Prognoza

Dermatofitida se javlja u eksplozivnom obliku a često se i ponavlja. Međutim, nestaje ako se pravilno tretira primarna infekcija bilo gde na telu.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.