Dr Dobrivoj Lazarević, dermatovenerolog

0
804

Rodjen 1943. godine u Novom Bečeju /Banat/. Srednju školu je završio u Bečeju /Bačka/. Medicinski fakultet je završio u Beogradu, a specijalističke poslediplomske studije u Novom Sadu.

Od 1972. g. je živeo i radio u Loznici, kao lekar opšte medicine i NAČEILNIK Dermatološke službe /sa bolničkim odelenjem od 40 bol. mesta/ do 1982. godine.

Od 1982. g. je službovao kao NAČELNIK Deratovenerološke službe u Vojno-Regrutnom centru u Beogradu. Od 1994. godine radi kao PRIVATNI dermatovenerolog u svojoj ordinaciji EXPERT0 CREDITE – sentenca koja znači VERUJTE ISKUSNOM.

Oženjen. Supruga Slavica profesor srpskog jezika i književnosti. Ćerka Vladislava diplomirani dizajner enterijera i nameštaja, a ćerka Branislava diplomirani arheolog.

Od 1985. do 1987. godine dr Lazarević je. po službenoj dužnosti radio u Libiji, kao član ekipe ODABRANIH specijalista iz redova Jugoslovenske vojske. Služi se arapskim i ruskim jezikom.

Od 1975. godine redovni je član Dermatovenerološke sekcije. Član Privatne lekarske komore je od 1994. g. Od 1975. g. prisustvuje svim kongresima u zemlji i delom u inostranstvu. Za svoj stručni rad je više puta nagradjivan.

Najveća lična nagrada je uspešan rad sa pacijentima.